Zorunlu Tevhid Uygulaması

Geçtiğimiz sene (2017 tarihinde), yeni imar yönetmeliğine göre tevhid ve ifraz kapsamında bazı düzenlemeler yapıldı. Yönetmelikler ile düzenlenen tevhid ve ifraz uygulamasına dair, akıllarda bazı soru işaretleri olduğu için, bu konu adına faydalı bir içerik hazırladık. Ayrıca aşağıda göreceğiniz detaylı örnek ile imar yönetmeliğinin 2017 tarihinden önceki ve sonraki hallerini karşılaştırdık.

Tevhid ve ifraz, imar yönetmeliğinde birlikte kullanıldığı için, konuyu daha net kavramak adına iki terimin de anlamına bakalım.

Tevhid:Daha önce ayrılmış olan parsellerin, birleştirme işlemlerine tevhid deniyor.

İfraz:Parsellerin bölünerek ayrılma işlemine ifraz deniyor.

Zorunlu tevhid uygulaması konusu da tam olarak bu durumda çıkıyor karşımıza. Belediyelerin, yapmış oldukları bazı uygulamaları neticesinde yeni parseller oluşuyor ve bazı durumlarda komşu parseller ile birleştirme işlemleri yapılıyor. Bu durum da zorunlu tevhid olarak çıkıyor karşımıza. Belediyeler bir tevhid uygulaması yapıyor ise, hak sahipleri ile %100 olarak anlaşması gerekiyor. Bu yüzden belediyeler ile çok ciddi sorunlar yaşanıyor.

 

Zorunlu Tevhid Uygulaması Örneği

Bu durumu şöyle bir örnek ile açıklayalım. Diyelim ki sizin 500 metre kare bir araziniz var ve komşunuzun 100 metre kare arazisi ile zorunlu parsel dâhilinde bir tevhid şartı konulmuş durumda. Bu tarz durumda, 100 metre kare arsa sahipleri tevhid için ya oldukça yüksek meblağlar talep ediyor, ya da yeni yapılacak olan parsel üzerindeki inşaattan ekstra alan, bölüm, yapı talebinde bulunuyorlar. Hak ettiklerinden çok daha fazlasını talep eden arsa sahipleri, bazı durumlarda hiçbir şekilde tevhid için onay vermiyor. Bu tarz durumlarda, siz kendi arsanızın bulunduğu ilçenin belediyesine gidiyorsunuz ve belediyenin de yüzde yüz anlaşma sağlayamadığı için bir şey yapamadığını duyuyorsunuz. Ellerinden bir şey gelmediğini belirten belediye de size karşı bir işlem yapamıyor. Bu tarz durumlarda ise belediyenin size verdiği red kararından hemen sonra, dava etme hakkınız doğuyor. Bu sefer de mahkemeler zorunlu tevhid içeren bir yasal düzenleme kapsamı olmadığından dolayı, ortada kalan bir durumla karşılaşıyor. Ya kişilere hak ettiğinden fazlası verilmek zorunda kalıyor, ya da durum çözümsüz bir şekilde beklemeye başlıyor. Lakin 3 Temmuz 2017 tarihinde bu duruma ilişkin getirilen düzenleme, bizzat zorunlu tevhid uygulaması konusunda çare arayanlar için oldukça önemli gelişmeler sunuyor.

Yeni düzenlemelere göre, artık bu tarz anlaşmazlıklar durumunda, parseller için maliklere anlaşma tebligatı yapılıyor. 3 aylık bir süre veriliyor. Bu süre içerisinde bireyler yüzde yüzlük bir anlaşmaya varırlar ise, sorun çözülmüş oluyor. Lakin bir anlaşma olmaz ise, belediyeler ve ilgili diğer idareler, bir şekilde resen zorunlu tevhidişlemini yerine getiriyor. Bu durum ile birlikte, söz konusu bedeller ve hak edilenden çok daha yüksek ücret talep edenler için bir çözüm getirilmiş oluyor. Bir yandan da kötü niyetli kişiler için caydırıcı bir önlem alınmış ve oldukça köklü bir değişikliğe gidilmiş oluyor.