İnşaat mühendisleri olarak üst yapıyı sünek projelendiririz. Bu anlamda, şekil değiştirmelerle deprem enerjisini tüketmeye çalışırız ve bunu da başarırız. Yatay hareketlerdede zeminde buna benzer bir hareket vardır. Bazı zeminler daha esnektir. Deprem hareketi esnasında zemin esner ama parçalanmaz, büyük deformasyonlara uğramaz. Sadece esner. Bazı zeminler vardır ki deprem hareketi esnasında hiç esnemez. Direkt şekil değiştirir ve kalıcı değişiklikler oluşur. Dolayısıyla üst yapıda da hasara sebep olur.Bir zeminin esnek olup olmadığını bilmek için kesme modülüne bakmak gerekir.Kesme modülüde ealstisite modülü gibi bir değerdir.Bir zeminin kesme modülü ne kadar büyükse yani kesme direnci ne kadar büyükse o zemin o derece güçlüdür, esnektir. Deprem dalgaları esnasında bu zemin direnç gösterir, esner ama parçalanmaz. Bir zeminin kesme direnci ne kadar düşükse zemin o kadar kötüdür. Esneklikten söz edilemez.
KESME DİRENCİ =DOĞAL BİRİM HACİM AĞIRLIĞI x Vs^2 dir.
Burada Vs kesme dalgası hızıdır. Bilirsiniz yumuşak zeminler dalgaları iyi iletemez, iletkenlikleri azdır dolayısıyla kayma hızları düşüktür. Mesela 100 m/sn gibi, 200 m/sn gibi. Ancak kaya zemin gibi sağlam zeminlerde kayanın bir ucundan bir sinyal verdiğimizde, diğer taraftan sinyali kısa bir sürede alabiliriz. Çünkü iletim kayada iyidir, iletkenlik iyidir, boşluklar azdır. Set çakıl zeminde, mesela Vs=800-900 m/sn’dir. Bu zeminlerde deprem dalgaları hemen iletilir. Bu iletim zemin zarar görmeden gerçekleşir. Bu sayede üst yapı fazla etkilenmez.

Vs’nin büyük olduğu zeminler sert zeminlerdir. Dolayısıyla kesme direncinin büyük olduğu zeminlerdir. Vs’yi bulmakta jeofizik yöntemlerle oldukça basit ve masrafsızdır. Vs’yi bilmek bize zemin hakkında kesin bilgiler verir. Vs’nin düşük olduğu zeminler mesela 250-200 m/sn gibi, deprem anında kesme direncinin iyice azalacağını, zeminde göçmelerin oluşabileceğini belirtir. Kesme direnci büyükse esneklik söz konusudur ve deprem anında göçmeler olmaz. Bu yazıyı okuyan mühendisler Vs’ler umarım bundan sonra bakarlar. Vs <200 m/sn ise bir kez daha düşünürler.