ZEMİN TESPİT TUTANAĞI NEDİR?

Herkesçe bilindiği gibi milyonlarca yapının kayıt altına alınabilmesi için ‘İmar Affı Kanunu’ geçen sene yasalaşarak yürürlüğe girdi. İmar Barışı olarak da toplum nezdinde kabul gören İmar Affı Kanunu iki farklı aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada Yapı Kayıt Belgesi alınırken ikinci aşamada kat mülkiyeti belgesi alınmaktadır. Yani ilk aşamada kaçak olan yapımız devlet tarafından kayıt altına alınırken, ikinci aşamada kayıt altına alınan yapımızın iskan alma işlemi gerçekleştiriliyor. İskan alınabilmesi içinde yetkilendirilmiş bürolar (LİHKAB) veya özel harita mühendislik firmaları tarafından hazırlanan ‘Zemin Tespit Tutanağının’ hazırlanması gerekmektedir. Peki bu “Zemin Tespit Tutanağı” ne demek? Gelin hep beraber bu konuya açıklık getirelim.
Zemin Tespit Tutanağ:; İlk aşamada kayıt altına alınan kaçak yapımızın iskan belgesi alabilmesi için Yapı Kayıt Belgesinde beyan edilen yapının hazırlanan Mimari Projeye uygun olduğunu beyan eden ve ayrıca tescil sayfası bulunan Yetkilendirilmiş Bürolar (LİHKAB) veya Özel Harita Mühendislik Büroları tarafından hazırlanarak Kadastro Müdürlüklerine teslim edilen evraktır.
Zemin Tespit Tutanağında yer alan bilgiler:
• Taşınmaza Pafta/Ada/Parsel bilgileri yer alır,
• Taşınmaza ait maliklerin bilgileri yer alır,
• Taşınmaza ait Harita Mühendislerince hazırlanmış olan kroki,
• Tutanağı inceleyecek olan kuruma ait onay mercilerinin isimleri,