YAPI YÜKSEKLİĞİNİN 21.50 METREYİ GEÇMESİ

Yapı yüksekliğinin 21.50 metreyi geçmesi durumunda (apartmanlar için 7 katı geçmesi durumunda) binada bazı değişiklikler oluyor. Konuya maliyet açısından baktığımızda düşüncemiz şu şekilde oluyor:
İmar durumu emsalli olan bir arsa düşünelim. Binayı 7 kat da kurabiliyoruz, 8 kat da, yani çekme mesafeleri müsait. Kaba tabirle 7 kat kurarken 1 katı 200 m² olurken, 8 kat yapılacaksa 1 katı 175 m² oluyor. Bazı müteahhitler toplam inşaat alanı çok değişmediği için maliyet farkını göz önünde bulundurmasa da yapı yüksekliğinin 21.50 metreyi geçmesiyle binada yangın merdiveni zorunlu olduğu için, onun neticesindeki maliyet artışlarını inceleyelim.
Öncelikle yangın merdiveni yapılması isteğe bağlı olmadığından, TAKS’a dâhil edilmez, TAKS’a dâhil edilmediği için KAKS’a da edilmez.

 

Yangın merdiveni yaptığımız zaman en az 8 katın merdiven ve merdiven etrafı perdesinin ve yangın güvenlik holünün işçilik maliyeti olacak. İşçilik maliyetinin yanında beton ve demir maliyeti de olacak. Duvar örülecek alan artacak, hem perdenin hem duvarın alçı sıvası ve boyası olacak, merdiven basamakları ve kat hollerinin mermerleri olacak. Her kata yangın dolabı konacak ve bu yangın dolaplarının tesisatı olacak, bodrum kata da yangın hidroforu ve yangın anında kullanılmak üzere su deposu konacak. Yangın güvenlik hollerine açılacak yangın kapılarının maliyeti de azımsanmayacak kadar çoktur. 2017’de 1 tane yangın kapısını 600 TL’den düşük fiyata yaptıramazsınız. 15 tane yangın kapısı olsa 9000 TL yapar.
Binanızda yangın merdiveni yapmanız durumunda oluşacak maliyetleri tek tek hesaplamanıza gerek yok, biz sizin için tüm detayları zaten hesaplıyoruz. İnşaat maliyeti hesaplama programını daha detaylı incelemek için https:/insaathesabi.com/