Yapı sektörü; inşa, mühendislik ve mimari açıdan farklı yapıların kullanıldığı bir alandır. Bu alanda yer alan yapıların her biri birim fiyat açısından maliyet çıkarmaktadır. Bu maliyetler proje aşamasında ya da inşa aşamasında önem arz eder. Yapı sınıf maliyetleri 2019 senesinde her sene olduğu gibi farklı sınıflar olarak hesaplanmakta ve maliyet durumu çıkarılmaktadır. Yapılar kendi içerisinde belirli sınıflara ayrılır. Bu sınıflar 1. 2. 3. 4. Ve 5. Sınıf olarak ayrılmaktadır. Her sınıf yapısı kendi içerisinde bulunan yapı malzemesinin hesaplama cetveli yönetmeliğine göre inşaat maliyeti hesaplama yapılır. Yapı sınıf maliyetleri 2019 içinde belirtilen hesaplama cetveli kapsamında hesaplamalar yapılarak birim fiyatlar çıkarılmıştır.
Yapı sınıf maliyetleri 2019 senesi içerisinde de merakla beklenen bir hesaplama işlemidir. Bu işlem genel olarak kamu kurumu ve kamu kurumu ihalelerinin katılımını etkilemektedir. Özellikle mühendislik ve mimarı alanda yapı sınıf maliyetleri daha büyük önem arz etmektedir.

YAPI SINIF MALİYETLERİ 2019
1.SINIF YAPILAR BİRİM MALİYETİ
A GRUBU 185,00
• Kâgir veya betonarme ihata duvarı (3 metre yüksekliğe kadar)
• Basit kümes ve basit tarım yapıları
3. Plastik örtülü seralar
4. Mevcut yapılar arası bağlantı-geçiş yapıları
5. Geçici kullanımı olan küçük yapılar
6. Kalıcı kullanımı olan yardımcı yapılar
7. Gölgelikler-çardaklar
8. Üstü kapalı yanları açık dinlenme, oyun ve gösteri alanları
9. Depo amaçlı kayadan oyma yapılar
10. Bu gruptakilere benzer yapılar.
B GRUBU 275,00
• Cam örtülü seralar
• Basit padok, büyük ve küçükbaş hayvan ağılları
• Kâgir ve betonarme su depoları
• İş yeri depoları
• Bu grupta yer alan yapılara benzer yapılar
2. SINIF YAPILAR  
A GRUBU 450,00
• Kuleler ve ayaklı su depoları
• Palplanj ve ankrajlı perde ve istinat duvarları
• Kayıkhane
• Bu grupta yer alan yapılara benzer yapılar
B GRUBU 590,00
• Şişme yapılar
• Tek katlı ofisler, dükkân ve basit atölyeler
• Semt sahaları, küçük semt parkları, çocuk oyun alanları ve eklentileri
• Tarımsal endüstri yapıları (Prefabrik beton veya çelik depo, atölyeler, tesisat ağırlıklı ağılları, fidan yetiştirme ve bekletme tesisleri)
• Yat bakım ve onarım atölyeleri, çekek yerleri
• Jeoloji, botanik ve tema parkları
• Mezbahalar
• Bu grupta yer alan yapılara benzer yapılar
C GRUBU 710,00
• Hangar yapıları (Helikopterler, tarım uçakları park ve bakım onarım yeri)
• Sanayi yapıları (Tek katlı bodrum ve asma katı olabilen yapılar)
• Bu grupta yer alan yapılara benzer yapılar
3. SINIF YAPILAR  
A GRUBU  980,00
• Okul ve mahalle spor tesisleri (Temel eğitim okullarının ya da işletme tesislerinin spor salonları, jimnastik salonları, semt salonları)
• Katlı garajlar
• Ticari amaçlı binalar (Üç kata kadar, üç kat dâhil –asansörsüz)
• Alışveriş merkezleri (Semt pazarları, küçük ve büyük hal binaları, marketler ve benzerleri)
• Basımevleri, matbaalar
• Soğuk hava depoları
• Konutlar
• Akaryakıt ve gaz istasyonları
• Küçük sanayi tesisleri (Donanımlı atölyeler, imalathane, dökümhane)
• Kampingler
• Semt postaneleri
• Kreş ve gündüz bakım evleri
• Bu grupta yer alan yapılara benzer yapılar
B GRUBU  1.210,00
• Entegre tarımsal endüstri yapıları, büyük çiftlik yapıları
• Gençlik merkezleri, halk evleri
• Lokanta, yemekhane ve kafeteryalar
• Temel eğitim okulları
• Küçük kitaplık ve benzeri kültür tesisleri
• Jandarma ve emniyet karakol binaları
• Sağlık ocakları, kamu sağlık dispanserleri
• Ticari amaçlı binalar (Yüksekliği 21,50 metreye kadar olan)
• 150 kişiye kadar cezaevleri
• Fuarlar
• Sergi salonları
• Konutlar (Yüksekliği 21,50 metreye kadar olan)
• Marinalar
• Gece kulübü, diskotekler
• Misafirhaneler, pansiyonlar
• Bu grupta yer alan yapılara benzer yapılar
4. SINIF YAPILAR  
A GRUBU 2.010,00
• Özellik sahibi büyük okullar (Spor salonları, konferans salonları ve ek tesisleri olan eğitim yapıları)
• Poliklinikler
• Liman binaları
• İdari binalar (İlçe tipi hükümet konakları, vergi daireleri ve benzeri)
• İlçe belediyeleri
• 150 kişiyi aşan cezaevleri
• Kaplıcalar, şifa evleri, benzer termal tesisler
• İbadethaneler (1500 kişi)
• Entegre sanayi tesisleri
• Aquaparklar
• Müstakil spor köyleri (Yüzme havuzları, spor salonları ve statları bulunan yapılar)
• Yaşlılar için huzurevleri, kimsesiz çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları
• Büyük alışveriş merkezleri
• Yüksekokullar ve eğitim enstitüleri
• Apartman tipi konular (Yüksekliği 30,50 metreden az yapılar)
• Apartman tipi konutlar (Yapı yüksekliği 30,50 metreden az)
• Oteller (1 ve 2 yıldızlı)
• Bu grupta yer alan yapılara benzer yapılar
B GRUBU 1.470,00
• Araştırma binaları, laboratuvarlar ve sağlık merkezleri
• İl tipi belediye
• İl tipi kamu binaları
• Metro istasyonları
• Stadyum, spor salonları ve yüzme havuzları
• Büyük postaneler
• Otobüs terminalleri
• Eğlence amaçlı yapılar (Çok amaçlı toplantı, eğlence ve düğün salonları)
• Banka binaları
• Normal radyo ve televizyon binaları
• Özelliğe sahip olan genel sığınaklar
• Müstakil veya ikiz konutlar (Bağımsız alanı 151 metrekare- 600 metrekare villalar, teras evleri, dağ evleri, kaymakam evi ve benzeri)
• Bu grupta yer alan yapılara benzer yapılar
C GRUBU 1630,00
• Büyük kütüphaneler ve kültür yapıları
• Bakanlık binaları
• Yükseköğrenim yurtları
• Arşiv binaları
• Radyoaktif korumalı depolar
• Büyük adliye sarayları
• 3 yıldızlı oteller ve moteller
• Rehabilitasyon ve tedavi merkezleri
• İl tipi hükümet konakları ve büyükşehir belediye binaları
• İş merkezleri (Yüksekliği 21,50 metre ile 30,50 metre arası)
• Konutlar (Yüksekliği 21,50 metre ile 30,50 metre arası)
• Bu grupta yer alan yapılara benzer yapılar
5. SINIF YAPILAR  
A GRUBU 2010,00
• Televizyon ve radyo istasyonları binaları
• Orduevleri
• Büyükelçilik yapıları, vali konakları ve brüt alanı 600 metrekare üzerindeki özel konutlar
• Borsa binaları
• Üniversite kampüsleri
• İş merkezleri (Yüksekliği 30,50 metreden yüksek)
• Yapı yüksekliği 51,50 metreyi aşan yapılar
• Alışveriş kompleksleri (İçerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe, restoran, market ve benzeri yapılar)
• Bu grupta yer alan yapılara benzer yapılar
B GRUBU  1.470,00
• Kongre merkezleri
• Olimpik spor tesisleri, hipodromlar
• Bilimsel araştırma merkezleri, AR-GE binaları
• Hastaneler
• Havalimanları
• İbadethaneler (1500 kişi üzerinde)
• 4 yıldızlı oteller
• Uçak bakım, onarım ve yenileme merkezleri
• Bu grupta yer alan yapılara benzer yapılar
C GRUBU 2850,00
• 5 yıldızlı oteller ve tatil köyleri
• Müze ve kütüphane binaları
• Bu grupta yer alan yapılara benzer yapılar
D GRUBU  3.360,00
• Opera, tiyatro, bale ve konser salonları
• Tarihi eser özelliği taşıyan, restore edilerek ya da yıkılarak aslına uygun olarak yapılmış olan yapılar
• Bu grupta yer alan yapılara benzer yapılar

YAPI SINIF MALİYETLERİ 2020
1.SINIF YAPILAR BİRİM MALİYETİ
A GRUBU                                                                  210,00
 • Kâgir veya betonarme ihata duvarı (3 metre yüksekliğe kadar)
 • Basit kümes ve basit tarım yapıları
 • Plastik örtülü seralar
 • Mevcut yapılar arası bağlantı-geçiş yapıları
 • Geçici kullanımı olan küçük yapılar
 • Kalıcı kullanımı olan yardımcı yapılar
 • Gölgelikler-çardaklar
 • Üstü kapalı yanları açık dinlenme, oyun ve gösteri alanları
 • Depo amaçlı kayadan oyma yapılar
 • Bu gruptakilere benzer yapılar.
B GRUBU                                                                                310,00
 • Cam örtülü seralar
 • Basit padok, büyük ve küçük baş hayvan ağılları
 • Kâgir ve betonarme su depoları
 • İş yeri depoları
 • Bu gruptakilere benzer yapılar.
2. SINIF YAPILAR  
A GRUBU   510,00
 • Kuleler, ayaklı su depoları
 • Palplanj ve ankrajlı perde ve istinat duvarları
 • Kayıkhane
 • Bu gruptakilere benzer yapılar.
B GRUBU YAPILAR         750,00
 • Şişirme (Pnömatik) yapılar
 • Tek katlı ofisler, dükkân ve basit atölyeler
 • Semt sahaları, küçük semt parkları, çocuk oyun alanları ve eklentileri
 • Tarımsal endüstri yapıları (Tek katlı, prefabrik beton, betonarme veya çelik depo ve atölyeler, tesisat ağırlıklı ağıllar, fidan yetiştirme ve bekletme tesisleri)
 • Yat bakım ve onarım atölyeleri, çekek yerleri
 • Jeoloji, botanik ve tema parkları
 • Mezbahalar
 • Bu gruptakilere benzer yapılar.
C GRUBU 820,00
 • Hangar yapıları (Küçük uçaklar, helikopterler, tarım uçakları park ve bakım onarım yeri)
 • Sanayi yapıları (Tek katlı, bodrum ve asma katı da olabilen)
 • Bu gruptakilere benzer yapılar.
3. SINIF YAPILAR  
A GRUBU                                                                   1100,00
 • 1. Okul ve mahalle spor tesisleri (Temel eğitim okullarının veya işletme
 • ve tesislerin spor salonları, jimnastik salonları, semt salonları)
 • Katlı garajlar
 • Ticari amaçlı binalar (üç kata kadar üç kat dâhil – asansörsüz- 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 34 üncü  maddesinin birinci fıkrasına göre asansör yeri bırakılacak)
 • Alışveriş merkezleri (Semt pazarları, küçük ve büyük hal binaları, marketler ve benzeri)
 • Basımevleri, matbaalar
 • Soğuk hava depoları
 • Konutlar (Üç kata kadar- üç kat dâhil- asansörsüz – 3/7/2017  tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 34üncü  maddesinin birinci fıkrasına göre asansör yeri bırakılacak)
 • Akaryakıt ve gaz istasyonları
 • Kampingler
 • Küçük sanayi tesisleri (Donanımlı atölyeler, imalathane, dökümhane)
 • Semt postaneleri
 • Kreş ve Gündüz bakımevleri, Hobi ve Oyun salonları
 • Bu gruptakilere benzer yapılar.
B GRUBU                                                                                                                    1.450,00
 • Entegre tarımsal endüstri yapıları, Büyük çiftlik yapıları
 • Gençlik Merkezleri, Halk evleri
 • Lokanta, kafeterya ve yemekhaneler
 • Temel eğitim okulları
 • Küçük kitaplık ve benzeri kültür tesisleri
 • Jandarma ve emniyet karakol binaları
 • Sağlık ocakları, kamu sağlık dispanserleri
 • Ticari amaçlı binalar (Yapı yüksekliği 21,50 m’ye kadar olan)
 • 150 kişiye kadar cezaevleri
 •  Fuarlar
 • Sergi salonları
 • Konutlar (Yapı yüksekliği 21,50 m’den az yapılar)
 • Marinalar
 • Gece kulübü, diskotekler
 • Misafirhaneler, Pansiyonlar
 • Bu gruptakilere benzer yapılar.
4. SINIF YAPILAR  
A GRUBU  1550,00
 • Özelliği olan büyük okul yapıları (Spor salonu, konferans salonu ve
 • ek tesisleri olan eğitim yapıları)
 • Poliklinikler
 • Liman binaları
 • İdari binalar (ilçe tipi hükümet konakları, vergi daireleri, vb.)
 • İlçe Belediyeleri
 • 150 kişiyi geçen cezaevleri
 • Kaplıcalar, şifa evleri vb. termal tesisleri
 • İbadethaneler (1500 kişiye kadar)
 • Entegre sanayi tesisleri
 • Aqua parklar
 • Müstakil spor köyleri (Yüzme havuzları, spor salonları ve statları bulunan)
 • Yaşlılar Huzurevi, kimsesiz çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları
 • Büyük alışveriş merkezleri
 • Yüksekokullar ve eğitim enstitüleri
 • Apartman tipi konutlar (Yapı yüksekliği 30,50 m.’den az yapılar)
 • Oteller (1 ve 2 yıldızlı)
 • Bu gruptakilere benzer yapılar.
B GRUBU   1.850,00
 • Araştırma binaları, laboratuvarlar ve sağlık merkezleri
 • İl tipi belediyeler
 • İl tipi idari kamu binaları
 • Metro istasyonları
 • Stadyum, spor salonları ve yüzme havuzları
 • Büyük postaneler (Merkez postaneleri)
 • Otobüs terminalleri
 • Eğlence amaçlı yapılar (Çok amaçlı toplantı, eğlence ve düğün salonları)
 • Banka binaları
 • Normal radyo ve televizyon binaları
 • Özelliği olan genel sığınaklar
 • Müstakil veya ikiz konutlar (Bağımsız bölüm brüt alanı 151 m2 ~ 600 m2 villalar, teras  evleri, dağ evleri, kaymakam evi vb.)
 • Bu gruptakilere benzer yapılar.
C GRUBU  2000,00
 • Büyük kütüphaneler ve kültür yapıları
 • Bakanlık binaları
 • Yüksek öğrenim yurtları
 • Arşiv binaları
 • Radyoaktif korumalı depolar
 • Büyük Adliye Sarayları
 • Otel (3 yıldızlı) ve moteller
 • Rehabilitasyon ve tedavi merkezleri
 • İl tipi hükümet konakları ve büyükşehir belediye binaları
 • İş merkezleri (Yapı yüksekliği 21,50 m ile 30,50 m arası -30,50 m dâhil yapılar)
 • Konutlar (Yapı yüksekliği 30,50 m ile 51,50 m arası -51,50 m dâhil yapılar)
 • Bu gruptakilere benzer yapılar.
5. SINIF YAPILAR  
A GRUBU   2.400,00
 • Televizyon ve Radyo İstasyonları, binaları
 • Orduevleri
 • Büyükelçilik yapıları, vali konakları ve brüt alanı 600 m2 üzerindeki özel konutlar
 • Borsa binaları
 • Üniversite kampüsleri
 • İş merkezleri (Yapı yüksekliği 30,50 m aşan yapılar)
 • Yapı yüksekliği 51,50 metreyi aşan yapılar
 • Alışveriş kompleksleri (İçerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe, restoran, market, v.b. bulunan)
 • Bu gruptakilere benzer yapılar.
B GRUBU 2900,00
 • Kongre merkezleri
 • Olimpik spor tesisleri – hipodromlar
 • Bilimsel araştırma merkezleri, AR-GE binaları
 • Hastaneler
 • Havalimanları
 • İbadethaneler  (1500 kişinin üzerinde)
 • Oteller (4 yıldızlı)
 • Uçak, Bakım, Onarım ve Yenileme Merkezleri
 • Bu gruptakilere benzer yapılar.
C GRUBU   3.250,00
 • Oteller ve tatil köyleri (5 yıldızlı)
 • Müze ve kütüphane kompleksleri
 • Bu gruptakilere benzer yapılar.
D GRUBU 3800,00
 • Opera, tiyatro ve bale yapıları, konser salonları ve kompleksleri
 • Tarihi eser niteliğinde olup restore edilerek veya yıkılarak aslına uygun olarak yapılan yapılar
 • Bu gruptakilere benzer yapılar.