Yapı Malzeme Fiyatlarının Artış Veya Düşüş Sebepleri Nelerdir?

İnşaat sektöründe genel maliyetleri belirleyen en büyük etken yapı malzeme fiyatlarıdır. Yapı malzeme fiyatlarında yaşanan artış veya düşüş, inşaat projelerinin tüketiciye ulaştığı fiyatları belirler. Bu artış veya düşüş, farklı faktörlerden etkilenebilir. Yapı malzemelerinin fiyatını etkileyen en önemli faktörler döviz kurları ve malzeme üretim sürecinde meydana gelen fiyat dalgalanmalarıdır. Ayrıca mevsim ve hava koşulları gibi faktörler de fiyatlarda değişime neden olabilir.
Malzemelerde yaşanan değişimler, inşaat projelerinin genel inşaat maliyet hesabını etkiler. Doğal olarak bu etkiler tüketiciye yansır. Malzeme fiyatında yaşanan artışlar, doğrudan konut fiyatlarında artışa neden olur. Bu nedenle inşaat şirketleri, yapı malzemesi tedarik ederken en uygun fiyatların sunulduğu dönemleri yakalamaya çalışır.

Döviz kurunda yaşanan değişimler

İnşaat sektöründe yapı malzemelerinin fiyatlarını, en çok döviz kurunda yaşanan dalgalanmalardan etkilenir. Genellikle, yapı malzemelerinin çoğu farklı ülkelerden ithal edilir. İthalat sürecinde ise para birimi olarak Amerikan doları kullanılır. Türk Lirasının Amerikan doları karşısındaki hareketleri, yapı malzemelerinin fiyatlarını değiştirmektedir. Malzemelerin fiyatları dolar seviyesinde aynı kalsa da Türk Lirası olarak artış veya düşüş gösterebilir.
Döviz kurlarında yaşanan ani değişimler, inşaat şirketlerini bir sonraki malzeme tedariki sürecinde etkiler. Stokta yapı malzemesi bulunduran şirketler, bir süre dalgalanmalardan etkilenmeyebilir. Fakat ilerleyen dönemde döviz kurunda yaşanan değişimlerden etkilenmek kaçınılmazdır.

Yerel üretimin düşük seviyede olması

Çelik başka olmak üzere birçok inşaat malzemesi farklı ülkelerden alınır. Fakat yerel üretim de yapılmaktadır. Yine de yerel üretim, çoğu durumda inşaat malzemesi taleplerini karşılamaya yetmez. Bu durum ise malzeme açısından dışa bağımlı olma durumu yaratır.
Yerel üretimin yüksek seviyelere çıkarılması, inşaat malzemesi fiyatlarının düşmesine yardımcı olabilir. Yerel malzeme üretimi sayesinde, inşaat projelerinde kullanılan malzemeler dövizle alınmaz. Böylece yaşanabilecek döviz kuru dalgalanmalarının malzeme fiyatları üzerinde etkisi daha az olur.

 

Mevsime göre yaşanan fiyat dalgalanmaları

Malzeme fiyatları aynı zamanda mevsime göre de değişim gösterebilir. İnşaat çalışmalarının yaygın olduğu bahar ve yaz aylarında, malzeme fiyatları yükselme eğilimi gösterir. Buna karşılık genellikle durgun sezon olarak adlandırılan kış döneminde fiyatlar düşer.
Ayrıca ithal edilen malzemelerin üretildiği bölgelerdeki mevsim ve iklim koşulları da fiyatlarda değişim yaşanmasına neden olabilir. Beklenenden çok daha sıcak veya soğuk geçen mevsim, malzeme üretim kapasitesini etkileyebilir. Bu da fiyatlarda artışa neden olabilir.

Yapı malzemesi taşıma sürecine yaşanan değişimler

Lojistik alanında yaşanan fiyat değişimleri doğrudan inşaat malzemesi fiyatlarını etkiler. Benzin ve mazot zamları, taşıma yönteminin değiştirilmesi, artan gümrük vergileri gibi faktörler yapı malzemelerinin fiyatını etkiler.
İnşaat malzemelerinin getirildiği rotaların değiştirilmesi de malzemelerin fiyatını arttırabilir veya azaltabilir. Genellikle taşıma sürecinin en ekonomik yöntemlerle yapılması tercih edilir. En kısa yol seçilerek, taşıma sürecinde ortaya çıkan maliyetler en düşük seviyede tutulur.

Talep miktarında yaşanan değişimler

Döviz kurunda yaşanan değişimlerden sonra yapı malzemesi fiyatlarını etkileyen en önemli faktör talepte meydana gelen değişimlerdir. Tüm sektörlerde olduğu gibi inşaat sektöründe de talep, inşaat projelerini etkiler. Talep arttığı zaman proje sayısı artar. Buna bağlı olarak da yapı malzemesi ihtiyacı artar. Yapı malzemesi ihtiyacının artması, fiyatların artmasını tetikler. Buna karşılık talep azaldığında fiyatlar da azalır. Çünkü yapı malzemesi tedarikçileri, azalan talebi arttırmak adına yapı malzemelerini daha düşük fiyattan sunar.

Yapı malzemesi üretim maliyetin değiştiren faktörler

Yapı malzemesi üretim süreçleri, malzeme fiyatlarını doğrudan etkiler. Üretim sürecinde hammaddede yaşanan fiyat değişimleri, son ürünün fiyatını üzerinde doğrudan etkiye sahiptir. Üretim sürecinde kullanılan yöntemlerin değişmesi de yapı malzemesi fiyatları dolaylı yoldan etkiler. Üretim süreci boyunca iş gücüne olan ihtiyacın artması da malzeme fiyatları üzerinde etkiye sahiptir.

Aracı sayısında yaşanan değişimler

Diğer alanlarda olduğu gibi inşaat malzemesi tedarik süreçlerinde de aracı sayısı fiyatları etkiler. Aracı sayısının artması, fiyatların da artmasına neden olur. Genellikle birçok inşaat firması, en az seviyede aracı kullanarak malzemeleri doğrudan tedarik etmeyi tercih eder.

Hatalı yapılan yapı malzemesi tedarik anlaşmaları

İnşaat şirketleri, yapı malzemesi tedarik anlaşması yaparken gelecekte meydana gelebilecek durumları ve olayları göz önünde bulundurmalı. Başarılı bir tedarik anlaşması, yapı fiyatlarında meydana gelen artış ve düşüşlerin şirketi en az düzeyde etkilemesine yardımcı olur. Bu nedenle anlaşmalar yapılırken, ileriye yönelik planların uygulanması gerekir.