Yapı Denetim Şirketinin İşten Ayrılması Durumunda Ne Yapmak Gerekir?

Günümüzde inşaat sektörünün gelişmesiyle beraber yeni inşaat edilen binaların da ciddi anlamda denetimden geçmesi gerekmektedir. Özellikle 17 Ağustos depreminden sonra devlet bu hususa dikkat etmeye başlamış ve denetimleri de sıklaştırmıştır. Denetim sistemi ile binalar denetlenmekte ve güvenilirlik açısından onay raporu almaktadır. Belirli kriterleri sağlamayan binalarda ise yeniden güçlendirme çalışmaları yapılmakta ve daha sonra onay için tekrar denetlenmektedir. Yapı denetim firmaları inşa edilen ya da edilmekte olan tüm yapıları temelinden son aşamasına kadar denetlemekte ve inşalara onay raporu vermektedir. Bu firmalarda alanında uzman mühendis ve mimarlar çalışmaktadır ve onayı da sadece onlar verebilmektedir.

YAPI DENETİM NEDEN GEREKMEKTEDİR?

Yapı denetim olası afetlere karşı binaların ayakta kalması ve insanların zarar görmemesi için mutlaka yaptırılması gereken bir şeydir. Denetlenmeyen yapıların tamamı depremlerde yıkılmakta hatta bazı durumlarda durduk yere çürüme kaynaklı yıkılanları bile olmaktadır. Bu nedenle bu denetimler önemlidir. Yanı yapı denetim için sadece deprem hususu değil de binanın tüm süreçlerinin değerlendirilmesi işlemi diyebiliriz. Yapı denetim firmaları yeni inşa edilen binaları düzenli olarak denetlemektedir. Bu denetleme firmalarında çalışan tüm mühendis ve mimarlar en az 12 yıllık deneyime sahip insanlardır bu nedenle de işlerini uzman bir biçimde yaparlar.

 

Peki, inşa sırasında yapı denetim firması işten ayrılırsa ya da istifa ederse ne yapmak gerekmektedir. Biraz da bu hususu inceleyelim:
13 Temmuz 2001 tarihinde Resmi Gazete ’de yayınlanan Yapı Denetimi Hakkında Kanun’da bu husus hakkında maddeler bulunmaktadır. Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un 6. Maddesinde şu ibare bulunur: “Yapı denetim kuruluşu ile mimar ve mühendislerinin yapı ile ilişkisinin kesilmesi, yapı denetim kuruluşunun görevden ayrılması veya mimar veya mühendislerinden birinin, herhangi bir sebeple yapı ile ilişkisinin kesilmesi halinde yapı denetim kuruluşu durumu gerekçeleri ile birlikte en geç altı iş günü içinde yazılı olarak Bakanlığa ve ilgili idareye bildirir. Aksi takdirde kanunî sorumluluktan kurtulamaz. (1) Bu durumda; yapı sahibince, yeniden yapı denetim kuruluşu görevlendirilmedikçe veya yapı denetim kuruluşunca, ayrılan mimar veya mühendislerin yerine yenisi işe başlatılmadıkça ilgili idarece yapının devamına izin verilmez.”
Kısacası eğer yapı denetim kuruluşu işinden ayrılıyorsa yapı sahibi hızlı bir biçimde yeni bir denetim kurumu ile anlaşma sağlamalıdır. Aksi takdirde inşaat devam edemez bu da projenin sekteye uğramasına neden olur.