Vasiyet, kişinin ölümünden sonra geçerli olmak üzere bir ya da birden fazla kişiye mal teslim etmesi işlemidir. Vasiyetin hangi şartlarda bozulduğu konusuna değinmeden önce vasiyetin şeklinin belirlenmesi gereklidir.

İçindekiler

 1. Vasiyet Türleri Nelerdir?
 2. Vasiyetin Bozulma Şartları

1.Vasiyet Türleri Nelerdir?

Resmi Vasiyetname

Resmi vasiyetname iki tanık huzurunda noter, sulh hakimi ya da kanunla bu görevi edinen kişiler gibi resmi memurların düzenleyebileceği belgelerdir. Kanunda geçerli olabilmesi için bazı resmi şartlara bağlanmıştır.

El Yazılı Vasiyetname

Adından da anlaşılacağı gibi miras bırakan kişinin kendi el yazısıyla yazılan ve imzalanan vasiyet türüdür. Burada resmi bir memurun olma zorunluluğu yoktur. El yazılı vasiyetnamelerde bilgisayar ya da daktilo gibi araçlarla yazılan vasiyetname geçerli olmaz. Ayrıca sadece kağıt üzerine yazılma koşulu da bulunmamakta, tahta, kumaş gibi nesnelere de yazılması kabul edilmektedir. Vasiyetçinin sonradan ekleme yapması da bu tür vasiyetnameleri geçersiz kılmaz.

Sözlü Vasiyetname

Şifahi vasiyetname de denilen sözlü vasiyetlerde ise, miras bırakan kişinin resmi ya da el yazılı vasiyetname yapmak olanağı da bulunmuyorsa, kişi son isteklerini iki şahit huzurunda sözlü olarak beyan ederken, şahitler bu istekleri yazılı bir belgeye yazmak ya da yazdırmak durumundadırlar. Yazım işlemi bittikten sonra vakit geçirmeden hukuk hakimine (sulh ya da asliye) bildirirler ve hakim tarafından tutulan tutanağı imzalamakla yükümlüdürler.

2.Vasiyetin Bozulma Şartları

Vasiyetname Resmi Olarak Yapılmışsa;

 • Vasiyetnamenin notere başvurularak geri alındığının bildirilmesi ile vasiyet bozulur.
 • Vasiyetnamenin üzerine yeni bir resmi ya da el yazılı vasiyetname yapılırsa, yapılan yeni resmi vasiyetnamede öncekinin açıkça kaldırıldığı belirtilmemiş olsa bile önceki vasiyetname hükmünü yitirir.
 • Mirasbırakan, vasiyetnamede belirttiği hususların aksine bir işlem yaparsa (mesela, oğluna vasiyet ettiğini söylediği otomobili bir başkasına satarsa) vasiyetname bozulur.
 • Mirasbırakan, resmi vasiyetnamede belirttiği hususlarla çelişen bir miras sözleşmesi yaparsa (mesela, oğluna vasiyet ettiği otomobilini, bir başkasıyla bir miras sözleşmesi yaparak ona vasiyet etmesi) vasiyetname bozulur.

Vasiyetname Adi El Yazılı Olarak Yapılmışsa;

 • Mirasbırakan, el yazılı vasiyetnamesinde belirttiği hususların aksi yönde bir işlem yaparsa (mesela, el yazılı vasiyetnamede kızına vasiyet ettiği evini bir başkasına satarsa)
 • Vasiyetname mirasbırakan tarafından yırtılırsa
 • Vasiyetname, içindekilerin ne olduğunun bilinme olanağının bulunmadığı şekilde kaybolursa
 • Vasiyetname, üzerine yeni bir el yazılı vasiyetnamenin ya da resmi vasiyetnamenin yapılmasıyla bozulur. Ancak bu bozulma için, yeni vasiyetnamenin hükümlerinin eskisiyle çelişmesi gerekir. Birbirinin tamamlayıcısı niteliğindeki vasiyetnameler birbirlerini geçersiz kılmaz.
 • Mirasbırakan, düzenlediği el yazılı vasiyetnameyi kendi açıklamasıyla (ispatlanmak kaydıyla) da hükümsüz kılabilir. Bu açıklamanın mutlaka yazılı olmasına gerek yoktur, fakat sözlü açıklamaların ispatı pek çok defasında mümkün olmadığından, vasiyetnamenin bu şekilde yürürlükten kaldırılabilmesi için yazılı usulün tercih edilmesi önerilir.

Bunun Dışında Vasiyetnamelerin Bozulmasına Neden Olacak Ortak Etkenler ise;

 • Mal paylaşımı yapmak isteyen kişi ayırt etme gücüne sahip değilse ve 15 yaşını doldurmadıysa
 • Kanun tarafından yetkilendirilmemiş memur önünde vasiyetname hazırlandıysa
 • Şahitlerin mirasbırakanın akrabası olması ya da okur yazar olmaması durumunda hangi tür vasiyetname olursa olsun geçerliliğini yitirir.