İnşaat Hesabı

Vasiyet Hangi Şartlarla Bozulur?

 

Vasiyet Hangi Şartlarla Bozulur?

Bu hususta verilecek en doğru cevap, vasiyetin “hangi şekilde” yapıldığına ilişkin sorunun yanıtlanmasından sonra verilebilir. Çünkü vasiyet, hukuk sistemimizde birden fazla şekilde yapılabilen bir işlemdir.
Vasiyetname, noter huzurunda iki tanıkla yapılabilir; bu tür vasiyetnameye “resmi vasiyetname” denir. Aynı şekilde, vasiyetnamenin MİRASBIRAKANIN el yazısıyla yazılmış ve el yazısıyla imzalanmış olması şartıyla normal bir kağıda yazılarak yapılması da mümkündür; bu tür vasiyetnameye ise “adi yazılı vasiyetname” denir. Bunların dışında, İSTİSNAEN başvurulmak üzere, yakın ölüm tehlikesi varsa ve resmi ya da el yazılı vasiyetname yapmak olanağı da bulunmuyorsa “sözlü vasiyetname” yapmak da mümkündür. Bunun için en az iki tanık gerekir.
Vasiyetname resmi olarak yapılmışsa;
1. Vasiyetnamenin notere başvurularak geri alındığının bildirilmesi ile vasiyet bozulur.
2. Vasiyetnamenin üzerine yeni bir resmi ya da adi yazılı vasiyetname yapılırsa, yapılan yeni resmi vasiyetnamede öncekinin açıkça kaldırıldığı belirtilmemiş olsa bile önceki vasiyetname hükmünü yitirir
3. Mirasbırakan, vasiyetnamede belirttiği hususların aksine bir işlem yaparsa (mesela, oğluna vasiyet ettiğini söylediği otomobili bir başkasına satarsa) vasiyetname bozulur.
4. Mirasbırakan, resmi vasiyetnamede belirttiği hususlarla çelişen bir miras sözleşmesi yaparsa (mesela, oğluna vasiyet ettiği otomobilini, bir başkasıyla bir miras sözleşmesi yaparak ona vasiyet etmesi) vasiyetname bozulur.
Vasiyetname adi el yazılı olarak yapılmışsa;
1. Mirasbırakan, el yazılı vasiyetnamesinde belirttiği hususların aksi yönde bir işlem yaparsa (mesela, el yazılı vasiyetnamede kızına vasiyet ettiği evini bir başkasına satarsa) vasiyetname bozulur.
2. Vasiyetname mirasbırakan tarafından yırtılırsa bozulur.
3. Vasiyetname, içindekilerin ne olduğunun bilinme olanağının bulunmadığı şekilde kaybolursa hükmünü yitirir.
4. Vasiyetname, üzerine yeni bir el yazılı vasiyetnamenin ya da resmi vasiyetnamenin yapılmasıyla bozulur. Ancak bu bozulma için, yeni vasiyetnamenin hükümlerinin eskisiyle çelişmesi gerekir. Birbirinin tamamlayıcısı niteliğindeki vasiyetnameler birbirlerini geçersiz kılmaz.
5. Mirasbırakan, düzenlediği el yazılı vasiyetnameyi kendi açıklamasıyla (ispatlanmak kaydıyla) da hükümsüz kılabilir. Bu açıklamanın mutlaka yazılı olmasına gerek yoktur, fakat sözlü açıklamaların ispatı pek çok defasında mümkün olmadığından, vasiyetnamenin bu şekilde yürürlükten kaldırılabilmesi için yazılı usulün tercih edilmesi önerilir.

Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?
blank