Tüvenan malzemesi inşaat ve madencilik sektöründe karşımıza çıkan bir kavramdır. İki sektörde de tüvenanın anlamı kısmen aynı anlama gelmektedir. Ancak kullanım yerleri ve biçimleri farklıdır. Bu yüzden iki başlık altında toplamakta fayda vardır:
1.İnşaatçılıkta(Agrega) Tüvenan Nedir?
Ocaklarda ve ya derelerde boy sınıflarına ayrılmadan herhangi bir yıkama kurutma gibi işlem görmeden çıktığı gibi kullanılan agrega yığınlarıdır.
İşlenme sonrası agrega olarak nitelendirilebilir. İşlenme süreci yıkanması, kurutulması ve dane çaplarına ayrılması için eleme işlemi gibi işlemlerin bütünüdür.
Genellikle sıkışabilme kabiliyetinde dolayı dolgu malzemesi olarak kullanılmaktadır. Karayolları dolgu sahaları, baraj dolguları, konut inşaatı dolguları gibi dolgu gerektiren tüm şantiye sahalarında kullanılabilmektedir.

2.Madencilikte Tüvenan Nedir?
Maden ocaklarındaki yataklardan çıkarılıp işlenmemiş yeni çıkan cevhere verilen isimdir.
Yataklarda çıkarılan tüvenanın taş, toprak vb. maddelerden ayrılması sonucu ortaya çıkan saf madene tenor denmektedir. Çıkarılan bu tenor madenin kalitesi hakkında bilgi vermektedir.