Cumhuriyet dönemi ile birlikte Türkiye, eğitim ve kadın hakları açısından farklı bir boyuta gelmiştir. “Türk Kadını” kavramı ve iş ve toplumda kadının yeri cumhuriyet gelmesi ile birlikte daha büyük önem taşımış ve yüksek mühendis mektebi olarak anılan günümüzün üniversiteleri, ilk kadın öğrencileri mezun etmeye başlamıştır. Cumhuriyetin ilk kadın inşaat mühendisi unvanı da Sabiha Gürayman’a ait olarak, yer aldığı çalışmalarda başarısını en iyi şekilde göstermiştir.

Kamusal alana Türk kadınları ilk olarak öğretmenlik mesleği ile dâhil olarak, ilerleyen dönemlerde ebelik mesleklerini gerçekleştirmiştir. Zamanla gelişen toplum kadınlara kamusal alanda daha fazla iş imkânı sağlamıştır. 1927-1928 yılları içerisinde cumhuriyet tarihi içerisinde ilk defa Yüksek Mühendislik Mektebi kız öğrenci almaya karar vermiştir. Bu kararı bir tesadüf eseri duyan Sabiha Gürayman, yanına aldığı kız arkadaşı Melek Ertuğ ile bu mektebe zorlu aşamaların ardından kayıt yaptırmıştır. Okul süreci boyunca zorluk yaşayan bu iki öğrenci, çevresine ve onlara yüklenen yüke aldırmadan eğitimlerine devam etmiş ve Yüksek Mühendislik Mektebi’nde Türkiye’nin ilk kadın inşaat mühendisi olarak mezun olmuştur.

 

Türkiye’nin ilk kadın mühendisi olan Sabiha Gürayman, ilk olarak Bayındırlık Bakanlığı’na başvurarak orada Nafia Vekâleti hizmetinde görevine başlamıştır. İş alanında ilk başta saygı göremeyen ve zorluklarla karşılayan Türkiye’nin ilk kadın inşaat mühendisi, yaptığı çalışmalar ve iş ahlâkı ile ilerleyen yıllarda herkesin sevgi ve saygısını kazanan biri haline gelmiştir. İş alanında ve hayalleri kapsamında asla pes etmeyen Sabiha Gürayman, bir başarı ve azim öyküsü olarak anılmaktadır.
Yüksek Mühendislik Mektebi mezunu olan öğrenciler dönem içerisinde şehir dışında görevlendirilmişlerdir. Ancak görevlendirilen öğrenciler deneyimli olan öğrenciler olmuştur. Sabiha Gürayman ’da Ankara-Beypazarı arasında görev almak istemi ancak uygun görülmemiştir. Ancak pes etmeden isteğinde kararlı olan Türkiye’nin ilk kadın inşaat mühendisi sonunda isteğine ulaşmış ve alan içerisinde çalışmıştır. Daha sonra burada kurulan köprüye Sabiha Gürayman’ı temsilen “Kız Köprüsü” denilmiştir.
Sabiha Gürayman’ın en büyük eserleri Anıtkabir ve TBMM binasıdır. Anıtkabir içerisine kontrol mühendisliği olarak görev almış ve bu görevi yalnızca Türkiye’de değil dünya üzerinde büyük bir yankı uyandırmıştır. Aynı dönemde TBMM inşaatı içerisinde de çalışmış olan Sabiha Gürayman, hayatının en büyük eseri olarak Anıtkabir’i tanımlamaktadır.