Türkiye’de Şehir Planlama

Türkiye dört mevsimi bir arada yaşayan ve çeşitli doğal güzelliklerle kaplı olan bir ülkedir. Genel olarak şehir planlamacılığına bakıldığında ilk şehir planlama sistemleri nasıl ortaya çıktığına bakılmalıdır. Türkiye’de şehir planlama için ilk olarak 1840’ladrda bir süreç başlaması gözlemlenmektedir. Avrupa’nın kentsel dönüşüm sistemlerinden etkilenmesiyle birlikte ortaya çıkan bu akımla birlikte ahşap bina yapımı yasaklanmaya başlamıştır. İlerleyen dönemlerde Türkiye’de şehir planlama kurumsal bir alanda ilerlemeye başlamıştır.
Türkiye’de şehir planlama için esas tarihler 1940’lı yıllardır. İkinci Dünya savaşının etkisini ortadan kaldırmak isteyen Türkiye hızlı bir şekilde kentleşmeye başlamıştır. Yapısallaşma olarak ahşap yapılarda yer alan evlerin daha kurumsal bir hale gelmesi artırılmıştır. Bu dönemlerde en çok göze çarpan yapılaşma “gecekondu” olarak adlandırılan yapılanmalardır. Bu yapılanmalar şehrin görüntüsüne olumsuz yönde bir durum katarken, çarpık kentleşmeyi de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle Türkiye’de şehir planlama işlemlerinde bu kapsama göre değişiklik yapılmıştır.
Planlama işlemleri geri beslemeli ve devingen bir sistem olarak inşaat sektörü içerisinde yer almaktadır. İmar durumlarına bakılarak, Türkiye birçok alanda imara kapalı bölgelere sahiptir. Tarihi dokunun korunması için Türkiye’de şehir planlama işlemleri buna göre yapılmaktadır. Son dönemlerde kentsel dönüşüm olarak ortaya çıkan şehir planlama hareketinde de tüm yapılan işlemlerde bu duruma dikkat edilmektedir. Kentsel dönüşüm özellikle İstanbul gibi fazla nüfusa sahip ve çarpık kentleşmenin bir arada olduğu alanlarda oldukça etkili çalışmalar yapılmaktadır.
Türkiye’de şehir planlama denildiğinde ilk olarak akla kentsel dönüşüm ya da bina yapımı gibi yapılar gelmemelidir. Şehir planlama işlemleri parklar, yeşillik alanları, mesire alanları gibi birçok etmeni de içermektedir. Bu nedenle Türkiye’de şehir planlama işlemlerinde beton alanlardan çok yeşillendirme çalışmaları da yapılmaktadır. Bu çalışmalar uzun dönemde meyvesini vermektedir. Bir yeşillendirme çalışmasında ekilen ağaçların büyüme süresine bağlı olarak bahçe oluşumları ortaya çıkmaktadır. Son dönemlerde gelişen şehir planlama işlemlerinde Türkiye mimarlık açısından etkili çalışmalar yapmaktadır. Yapılan tüm çalışmalarda bakanlıklar tarafından ekstra olarak yeşillendirme ve park, bahçe yapımları da etkili bir şekilde devam eden projelerle ortaya konulmaktadır.