Göstergeler Türkiye Geneli
Toplam Bina Sayısı 7.838.675
Toplam Konut (Daire) Sayısı 16.235.830
Kentsel Konut Sayısı (İl ve İlçe) 13.597.676
İnşaat Ruhsat İzni (İl ve İlçe) 8.566.428
Yapı Kullanım İzni (İl ve İlçe) 4.524.170
İnşaat Ruhsatı Sayısı/Toplam Konut %62
Yapı Kullanım İzni/Toplam Konut %33
Kullanım İzni/İnşaat Ruhsatı İzni %54

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan aldığımız bu verileri gelin hep beraber yorumlayalım.
• 16.235.830 konutun 13.597.676’sı yani %84’ü il ve ilçelerde yer alıyor. Kalanını köylerde düşünebilirsiniz. Biz kentleri incelemeye devam edelim.
• İnşaat Ruhsatı sayısı/Toplam konut sayısı=%62
Yani yapılan inşaatların %38’i ruhsat bile alınmadan yapılmış.
• Yapılan inşaatların sadece %33’ü yapı kullanım izni almış. Yani sadece %67’si bitmiş görünüyor. Aslında çok daha fazlası bitmiş ama iskanı olmadığı için istatistiklerde böyle gözüküyor.