TS 498 ve Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği
Ülkemizin üzerinde yer aldığı deprem kuşağı ve bunun bize yaşattığı geçmiş acı deneyimler neticesinde, yapıların inşasında uygulanmak üzere bazı kanuni yükümlülükler getirilmiş, bu kapsamında TS498 ve Türkiye bina deprem yönetmeliği yayınlanmıştır.
TS 498, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yayınlanan bir standart olup standardın tam ismi “Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri” şeklindedir. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ise mevcut ve yeni inşa edilecek binaların deprem güvenliği açısından değerlendirilmesini amaçlayan bir yönetmeliktir. Bu yönetmelik 2018’in Mart ayında Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
TS 498
Bu standart için de yapı elemanları ile ilgili birçok hesap değeri bulunmaktadır. Standart kapsamında hesap değeri verilen yapı elemanları şunlardır.
• Sinai, ticari ve zirai depolama malzemeleri
• Yapı malzemesi ve yapı elemanları
• Beton ve harç
• Döşeme plakları
• Döşeme ve duvar kaplamaları
Çatı örtüleri
Bunun yanında kohezyonlu ve kohezyonsuz zeminlere dair hesap değerleri de standart içerisinde yer almaktadır. Hesap değerlerini kullanırken nelere dikkat edilmesi gerektiği ve bu konuyla ilgili bazı sınırlandırmalar da yine standart kapsamındadır.
Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği
Bu yönetmeliğin amacı, yeni veya yeniden inşa edilecek, resmi ve özel statüdeki bütün binaların deprem etkileri göz önüne alınarak tasarlanması ve yapılması; mevcut binaların ise deprem etkisi altındaki performanslarının ortaya çıkarılması, değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak ve bu konuyla ilgili kuralları belirlemektedir.
Bu yönetmeliğin kapsama alanı çok geniştir. Öyle ki sadece betonarme yapılar değil, aynı zamanda çelik veya hafif çelik, yığma ve ahşap malzemelerden inşa edilen ve edilecek olan binaları da kapsamaktadır. Yüksek veya alçak olması fark etmeksizin her yapı, bu yönetmeliğin kapsama alanına girmektedir. Yönetmelik içerisinde yalıtımlı binalara ait bilgiler de verilmiştir.
Bina ve bina benzeri yapıların haricindeki birçok yapı, bu yönetmeliğin kapsama alanı dışındadır. Bu yapılar arasında, köprü, baraj, boru hatları, nükleer tesisler, tüneller, limanlar vb. yapılar yer almaktadır. Bunun yanında, tarihi ve kültürel anlamda değerli olan bu konuyla ilgili tescillenmiş yapılar da yine yönetmeliğin kapsama alanı dışındadır.
Bu yönetmelik ile bir deprem bölgesi olan ülkemizdeki binaların depreme karşı daha güvenli olması sağlanmaya çalışılmaktadır. Yönetmelik tam bir şekilde uygulandığı ve uygulanması denetlendiği takdirde depremin yol açacağı mal ve can kayıplarının önüne geçilebilecektir.