İnşaat alanında toprak yapısı ve toprakların içeriği olarak farklı topraklar bulunmaktadır. Toprak kabarma payı da bu noktaya dayanarak ortaya çıkan bir terimdir. Geçmiş dönemlerde kamyon hesabı üzerinden yapılan metreküp değerleri her zaman doğru olarak sonuç vermemekteydi. Kamyon hesabı içerisinde metreküpe koyulacak olan toprak, hesaba göre uymaz ve her zaman hatalı sonuçlar verilmekteydi. Bu durumun sebebi toprak kabarma payıdır. Özellikle toprağın durumu, kuru olması, yaş olması gibi birçok neden toprak kabarma payı üzerinde etki göstermektedir.
Toprak kabarma payı genel olarak tanımlandığında, doğal bölgesinden alınmış olan toprak, cevher, kayaç ya da kömürün kazımı sonucundaki hacminin ilk durumundaki hacmine oranını gösteren sayıdır. Bu sayı özellikle inşaat sektöründe, kamyon payı ve kamyon taşımalıklarında önemli bir durumdur. Hesaplamalar ile kamyonun aldığı sayı doğru bir oranda gitmeyebilir. Bunun en ilk sebebi toprak kabarma payı olarak belirtilmektedir. Her toprak türünün kendine özel kabarma payı bulunmaktadır. Aynı zaman da toprağın yaş olması ya da kuru olması da kabarma oranı üzerinde etkilidir. Saf kil, kum tarzı topraklarda ortalama kabarma oranı %30 olarak belirlenmiştir.

 

Toprak Çeşitleri
Taşlı Topraklar: Toprak içeriği %80 taş ve %20 toprak oranından oluşmaktadır. Taşlı topraklar için toprak kabarma payı azdır ve kolay bir şekilde havalanırlar.
Kumlu Topraklar: İçeriği %80 değerinde kumdan oluşmaktadır. Kumun işlenmesi ve toprak kabarma payı hesaplaması kolaydır. Su tutma ve tutmama özelliğine sahip bir toprak olması nedeniyle sulama gerektirir. Aynı zamanda besin alımı konusunda fakirdir ve yapısal olarak asit topraklarıdır.
Killi Topraklar: Yarıdan fazlası kilden oluşan bu topraklarda, su tutma kapasiteleri yüksek olarak belirlenmektedir. Toprak yapısı ağır olması ve su kapasitesi yüksek olması nedeniyle %30 oranında toprak kabarma payı göstermektedir.
Tınlı Topraklar: Bu toprak yapısında kum ve %30 – %50 arası kilden meydana gelmektedir. Kil ve kum yapısı içermesi nedeniyle aşırı bir kabarma payı sergilememektedir.
Humuslu Topraklar: Toprak rengi siyahtır. Toprak koyu bir renge sahip olduğu için kolay bir şekilde ısınmakta ve tav durumuna gelmektedir.