Topoğrafya Nedir?

Topoğrafya, yeryüzünün görünen yüzey şekilleri ve bu şekillerin bütün özellikleriyle harita veya tablo şeklinde gösterilmesi ve bununla ilgili ölçme, hesap ve çizim işleri bütünüyle ilgilenen bilim dalıdır.
Arazinin şekli takeometre, nivo veya teodolit adı verilen, düşey ve yatay açıları ve uzaklığı ölçen aletler kullanılarak belirlenir. Bir arazinin topoğrafik yapısı, günümüzde hava fotoğraflarıyla da belirlenebilmektedir. Ancak bu yöntemle ölçüm hassasiyeti azalabilmektedir.
Topoğrafik Harita Nedir?

Topoğrafik haritalar, bir arazinin fiziksel yapısının eş yükselti eğrileriyle gösterildiği haritalardır. Bu eş yükselti eğrilerinin yanı sıra, işaret ve renklendirmelerle de çeşitli bilgiler verilmektedir. Topoğrafik haritalardaki renkler şu anlamlara gelmektedirler.
• Siyah renkler; yol, bina, demiryolu vb. insan yapılarını gösterir.
• Mavi renkler; su kaynaklarını gösterir. Renk koyulaştıkça derinlik artmaktadır.
• Yeşil renkler; orman, otlak, tarla vb. bitki örtüsünü gösterir.
• Kırmızı renkler; ana yolları ve siyasi sınırları gösterir.
• Kahverengi renkler; Yükseltiyi gösterir. Renk koyulaştıkça yükselti de artar. Ancak kar ve buzla kaplı zirveler de mavi renkle çizilirler.
Topoğrafyanın Kullanım Alanları Nelerdir?
Topoğrafyanın kullanıldığı çeşitli bilim dalları bulunmaktadır. Bunlar:
• Mühendislikte; yol, baraj ve çeşitli yapı ve binaların planlanmasında kullanılır.
• Jeolojide; tektonik faaliyetleri, yeryüzü biçimlerini anlamak ve maden planlanmasında kullanılır.
• Dağcılıkta; patikaların bulunması ve yürüyüş güzergâhının tespit edilmesinde kullanılır.
• Gökbilimde; Ay, Mars gibi Dünya dışındaki topoğrafyayı incelemekte kullanılır.
• İklim bilimcilikte; hava ve su akışını tanımak için kullanılır.