Topografik Harita Nedir?

Bir bölgedeki arazi şeklini, bitki örtüsünü ve insan yapılarını kapsamlı olarak barındıran haritalardır. Diğer haritalardan ayrılan yönü yeryüzü şekillerinin eşyükselti(izohips) eğrileri ile gösterilmesidir. Bu sayede iki boyutlu bir düzlem olan kağıt üzerindeki haritalarda üç boyutlu düşünebilme özelliği doğmuştur. Örnek olarak izohipslerin sıklaştığı yerlerde eğim ve yükselti fazladır ancak seyrek bölgelerde ova gibi düz araziler mevcuttur.
Araziye ait fiziksel özellikler, jeolojik yapı ve morfolojik özellikleri hakkında bilgi edinilebilir.
Haritalardaki ölçeklere dayalı olarak ayrıntı durumu da değişmektedir.
Ülkemizde Harita Genel Komutanlığı ve belediyeler tarafından topografik harita çalışmaları yapılmaktadır.

Topografik Haritada Renkler

I. Mavi: Suyu gösteren renktir. Akarsu, göl, deniz gibi su kaynaklarını sunmaktadır.
II. Yeşil: Bitkiyi gösteren renktir. Orman örnek verilebilir.
III. Kahverengi: Eş yükselti eğrileri ve yükseltileri sunmaktadır.
IV. Beyaz: Kalıcı karı (buzul) sunmaktadır.
V. Siyah: Tali yollar, köy yolları, inşaat yapıları vb. bölgeleri sunmaktadır.
VI. Kırmızı: Ülke sınırları, ana yollar vb. bölgeleri sunmaktadır.