Teminat mektupları; bir işin taahhüdü esnasında işveren değil taahhütkâr tarafından bankalarda bloke edilen, kesin hesap bitiminde müteahhit kişiye geri ödenen yüklü miktarda nakit içeren para kağıtlarıdır.
Kısaca, temin ederim ki ben bu işin altından kalkabilirim deme mektubu.
Pratikte müteahhit arsa sahiplerine teminat mektubu verirken genelde bir kurula verir. 3-4 kişilik arsa sahibi heyetinin tamamına verilir mektup. O kişilerin tamamı gidip bankadan parayı tahsil edebilir.
Müteahhit de teminatı verirken işin belli aşamalarında teminatın bir kısmını çözdürür. Örneğin: 5 milyon TL’lik teminat verilmiş olsun. İşin %20’si bittiğinde teminatın 1 milyon TL’lik kısmı çözdürülür.