Saha ve teknik ofis inşaat ve mimari açıdan çokça tartışılan konulardan biridir. “Teknik ofis nedir?” sorusu da bu tartışmaya ek olarak çıkan sorulardan biridir. Teknik ofis, proje ve inşaat yönetimi aşamalarının gerçekleştiği çalışmaların yapıldığı ofis türüdür. Teknik ofis birçok farklı işi bir arada yürütmektedir. Bir aşama süreci olan bu süreçte “teknik ofis nedir?” denildiğinde, başlatma, planlama, izleme ve yürütme aşamaları sürdürülmektedir. Bu aşamaların her biri oldukça önemli aşamalardır. Daha çok kâğıt işlerini seven ve proje çizimleri ile ilgilenen kişilerin teknik ofisi tercih etmesi önemlidir. Şantiye uygulamalarında “teknik ofis nedir?” sorusunun temeli ve işlevi anlaşılmaktadır. Yürütme süreci kapsamında şantiye içerisinde ilerleyen tüm işlemlerde teknik ofis aktif bir rol alarak süreci ofis içerisinde yönetir.

Teknik Ofis Birimleri

Teknik ofis kendi içerisinde tek bir kişiye yüklenilmiş iş olarak görülmemelidir. Teknik ofis büyük bir kadroya sahip bir alandır. Bu alanda tüm işlemler etkili ve gerekli kurallara uygun olarak sürdürülür. “Teknik ofis nedir?” ve birimleri nelerdir sorusuna gelindiğinde birçok birim ve alt birimden oluşur. Tüm bu birimler inşaat alanındaki yapıların sürecini ve yapı başlamadan önceki tüm aşamaları etkili bir şekilde yürütür ve kontrollerini sağlar. Bu sayede yapıda sorun olmadan iyi bir şekilde işlemler tamamlanmaktadır. Teknik ofis birimlerine genel olarak bakıldığında;
• Sözleşme
• İhale
• Teklif
• Hak ediş ve Kesin Hesap
• Planlama, Bütçe ve Raporlama
• Talep
• Satın alma ve Teklif
• Proje Koordinasyon
• Doküman Kontrol ve Arşiv
• Muhasebe, Ambar
• Lojistik ve Gümrükleme
• Dizayn
• Proje Kontrol ve Takip
• Bim
• Erp
• Kalite Kontrol
• Proje Teslim
• Puantör
• İdari İşler
• Raportör
• Denetim Birimleri

Teknik Ofis Kadro Yapısı

• Teknik Ofis Müdürü
• Teknik Ofis Şefi
• Teknik Ofis Mühendisi
• Teknik Ofis Mimarı
• Teknik Ofis Teknikeri
• Teknik Ofis Sorumlusu
• Teknik Ofis Doküman Sorumlusu
• Teknik Ofis Personeli
• Merkez Teknik Ofis
• Şantiye Teknik Ofis
• Alt Yüklenici Teknik Ofisi