İNŞAAT HESABINI ÜCRETSİZ OLARAK DENEMEK İSTER MİSİNİZ? Ücretsiz Dene
08 Eyl

Taşınmaz Rehninin Bir Türü: İpotek

HUKUK

TAŞINMAZ REHNİNİN BİR TÜRÜ: İPOTEK

Türk hukukundaki en korunaklı haklardan biri olarak ayni hakları örnek göstermiştik. Ayni hak ne demektir? Hukuki anlamda “eşya” sayılan bir şey üzerinde, doğrudan doğruya egemenlik kurulabilmesini sağlayan, hukuk düzenince sıkı bir şekilde korunmakta olan, ayni hakka konu oluşturan eşyaya herhangi bir şekilde halel gelirse, ilgili herkese karşı ileri sürülebilen, eşyasal haklar demektir. Örneğin: Mehmet’in köyündeki tarlaya malik olması, o tarlanın üzerinde dokunulmaz bir ayni hakkının bulunduğu anlamına gelir.
Ayni haklar, kendi içerisinde MÜLKİYET hakkı ve SINIRLI AYNİ HAKLAR olarak iki kısma ayrılırlar. Sınırlı ayni haklar ise; “irtifak hakları”, “taşınmaz yükü” ve “rehin hakları” olmak üzere üçe ayrılır. İpotek, bir taşınmaz rehni türü olduğundan, rehin hakları kısmında incelenmektedir.
Sınırlı ayni haklar, sahibine, sınırlı ayni hakka konu oluşturan eşyaya sınırlı anlamda bir egemenlik tanır. İpotek de bir sınırlı ayni hak olduğundan, ipotek hakkı sahibi, üzerinde ipotek hakkı sahibi olduğu taşınmaz üzerinde sınırlı olarak bir egemenliğe sahip bulunmaktadır.
İpotek hakkı, hangi taşınmaz üzerinde kurulacaksa, o taşınmazın kayıtlı bulunduğu tapu kütüğüne tescil gerekir. İpotek, tapuya tescil ile kurulmadıkça geçerli hüküm ve sonuç doğurmaz.

İNŞAAT HESABINI ÜCRETSİZ OLARAK DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

İpotek Kavramı ve Amacı
İpotek hakkı, borçlunun bir yapma ya da yapmama borcuna karşılık TEMİNAT olarak gösterilen bir güvencedir. İpotek, bir alacaklının herhangi bir kişisel alacak hakkını, borçlunun kişisel sorumluluğuna bir etkide bulunmadan, bir TAŞINMAZIN DEĞERİ ile teminat altına alır. İpoteğin kurulabilmesi için, teminat miktarının mutlaka Türk Lirası (TL) üzerinden gösterilmiş olması lazımdır. Yani, yalnızca taşınmazın ipotekli olarak tapuya tescil edilmesi yeterli değildir. Aynı zamanda, teminat miktarı da gösterilmek zorundadır.
Örneğin: Ahmet’in Pınar’a 500.000 TL borcu olduğunu düşününüz. Pınar’ın, Ahmet’ten alacağı olan 500.000 TL için, Pınar’a ait yazlık ev üzerinde bir ipotek kurduğunu varsayarsak, Ahmet’in borcunu ifa etmemesi durumunda Pınar, ipotek konusu yazlık evi icraya vererek paraya çevirtebilecektir. Böylece, alacak hakkı sahibini bulmuş olur. Fakat şart şudur ki Pınar’a ait ev üzerinde kurulacak ipotek sırasında, teminat altına alınacak olan miktar mutlak surette belirtilir. Pınar, alacağının ne kadarlık kısmını ipoteğe konu edecek ise, yazlık ev üzerinde kurulacak ipotek sırasında, o miktarı tapuya tescil ettirmelidir.
İpotek hakkı, ALACAK HAKKI İLE BAĞLIDIR. Yani ipotek hakkı, alacaklının bir alacak hakkını güvence altına aldığına göre, alacaklının alacak hakkı herhangi bir şekilde sona ererse, ipotek hakkı da kendiliğinden sona ermiş olacaktır. Bu, bağlılığın doğal bir sonucudur.
Önemle belirtelim ki bir taşınmazın üzerinde ipotek hakkı kurulu ise, o taşınmaz satıldığında, taşınmazı devralan üçüncü kişiler, taşınmazı üzerindeki İPOTEK HAKKI İLE YÜKLÜ OLARAK almak zorundadırlar. Zira tapu kayıtlarının kamuya açıklığı prensibi gereğince, taşınmazı devralacak olan kişiler, devralacakları taşınmazın ipotekli olup olmadığını kontrol etmek ve buna göre hareket etmek ile yükümlendirilmişlerdir. Buna, kamuya açıklık prensibi denir.
İpotek konusu taşınmaz paraya çevrildikten sonra dahi alacaklı alacağını tahsil edemiyorsa, borçlunun kalan malvarlığı değerleri üzerine giderek icra faaliyetini sürdürebilir. Yani, ipotek, borçlunun öteki malvarlığı değerlerini başvurulabilmesini önleyen bir sınırlı ayni hak değildir. Fakat ipotekli borç senedi ve irat senedi, bunun tam aksi yönünde hüküm ve sonuç doğurur.

BU YAZILARIMIZ DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İntifa Ve Oturma Hak… 08/09/2019 İntifa Hakkı İpotekli Borç Senedi Ve İrat Senedi Nedir? İpotekli Borç Sened… 08/09/2019