İnşaat Hesabı

Taşınmaz Malların Satışı Taksitli Satışa Konu Yapılabilir Mi?

 

TAŞINMAZ MALLARIN SATIŞI TAKSİTLİ SATIŞA KONU YAPILABİLİR Mİ? ÖNÖDEMELİ KONUT SATIŞI NEDİR?

Önemle ifade etmek gerekir ki hukuk sistemimizde “taksitle satış sözleşmesi” adıyla düzenlenen isimli (kanunda ayrıca yer almış ve düzenlenmiş) bir sözleşme bulunmaktadır. Yani taksitle satış sözleşmesi, tarafların kendi aralarında özgün olarak kurdukları bir isimsiz sözleşme değildir. Buna ilişkin hükümler, 6098 sayılı Kanun’un 253. Maddesi ve devamında düzenlenmiştir.

Buna göre, kanunun açık hükmü şu şekilde bir açıklama ihdas etmiştir: “Taksitle satış, satıcının, satılan taşınırı alıcıya satış bedelinin ödenmesinden önce teslim etmeyi, alıcının da satış bedelini kısım kısım ödemeyi üstlendikleri satıştır. Taksitle satış sözleşmesi, yazılı şekilde yapılmadıkça geçerli olmaz.”
Taksitle satışta satıcı, bedelin tamamının kendisine ödenmesinden önce, şeyi alıcıya teslim etmiş olmaktadır. Burada, dikkat edilmesi gereken husus şudur ki taksitle satış sözleşmesine ilişkin ihdas edilmiş bu ve bunun gibi hükümlerin tümü, TAŞINIR mallar için öngörülmüştür. Taşınırlar, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda yapılan TAŞINMAZ MAL tanımının dışında kalan şeylerdir. O halde, taşınmaz mallar için taksitle satış sözleşmesi kurulmayacağı anlamı çıkarılmalıdır. Fakat doğrudan doğruya böyle bir yorum yapılması olanak dışıdır.

Taşınmaz malların taksitlendirilerek satılması da mümkündür. Fakat bu taksitli satış, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 253. maddesi ve devamında düzenlenmiş taksitle satış sözleşmesinin korumasından yararlanamayacaktır. Olağan bir taşınmaz satış sözleşmesinin hukuki durumu ne ise, o da o duruma tabi olacaktır.
Fakat 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun uyarınca, önödemeli konut satışı dediğimiz bir sözleşme türü gündeme getirilmiştir. Konuya ilişkin açıklamalarımızı yapmadan önce hükme değinelim: “Ön ödemeli konut satış sözleşmesi, tüketicinin konut amaçlı bir taşınmazın satış bedelini önceden peşin veya taksitle ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen veya kısmen ödenmesinden sonra taşınmazı tüketiciye devir veya teslim etmeyi üstlendiği sözleşmedir. Yapı ruhsatı alınmadan, tüketicilerle ön ödemeli konut satış sözleşmesi yapılamaz.”

Yukarıda açıklanan hükmü yorumlayacak olursak, karşımıza şöyle bir şartlar dizisi çıkar:
1) “KONUT” niteliğindeki taşınmaz malların taksitli satışa konu edilmesi caizdir.
2) Konut satışlarında alıcı, konutun bedelinin bir kısmını ya da tamamını ödediğinde (satıcı ile aralarında anlaşmaya bağlı olarak) konutun zilyetliğini (fiili hakimiyetini veya anahtarını) edinir ve konutu kullanmaya başlar. Yani satıcı, bedelin kısmen ya da tamamen tahsilini yaptığında konutu teslim eder.
3) Bu sözleşme, nihayeti itibariyle bir TAPU DEVRİ içerdiğinden, yani bir taşınmaz devri söz konusu olduğundan, mutlak surette RESMİ ŞEKİLDE yapılmak zorundadır. Sözleşme, tapu sicil müdürlüğünde kurulmalıdır.

 

Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?
blank