Tasarrufun İptali Davası Nedir?

En sade haliyle açıklamak gerekirse, tasarrufun iptali davası söz konusu borçlunun üçüncü kişilere yaptığı tasarruf işlemlerinin iptali için açılır. Burada amaç, kişinin tasarrufunu geçersiz kılmaktır. Bu davayı da alacaklıları açar. Yargıtay tarafından kullanılan tanım ise şu şekilde çıkıyor karşımıza; ‘söz konusu malın, borçlunun varlığına iade edilmeden, icra takibi ile alacağın tahsiline imkan veren şahsi bir dava’.
Özetle, söz konusu davanın bütün amacı, tasarrufun geçersizliğine hükmettirmek üzerine kurulmuştur. Söz konusu alacaklı, davası için taşınmaz kaydı tahsisi olmadan haciz ve satış isteyebilir. Tasarrufun iptali davasını açmış olan davacı, borçludan alacağını, tahsil edemediğinden dolayı icra takibi ile tasarrufun iptalini istemektedir. Tabi bu davayı açmak için, şartlar bulunuyor.

Tasarrufun iptali davasında hangi şartlar var?

Borçla hakkında başlatılan icra takibi kesinleşmiş olması gerekiyor. İcra takibi kesinleşmemiş birisi için böyle bir dava açılamayacaktır. Alacağın varlığı şart olduğu için, tasarrufun iptali davasında da durumlar aynı şekilde ön plana çıkmaktadır. Gerçek bir alacağı ve kanıtlanmış bir alacağı var ise, davacı rahatlıkla bu davayı açabilir. Ayrıca söz konusu dava, borçlu olduktan sonraki tasarrufları kapsamaktadır. Borç öncesi tasarruflar için yine bir dava açma hakkı bulunmuyor.

 

Tasarrufun iptali davası örneği

Genelde en çok görünen örnek üzerinden açıklayalım. Boşanma durumlarında eşlerin mal kaçırması konusuna dair, pek çok tasarrufun iptali davası görmekteyiz. Bu davalar ise şu şekilde işliyor; boşanma davası açıldıktan sonra, hâkim eşlerin barınması ve iaşesi ile ilgili kararları re’senolarak almak zorunda oluyor. Son dönemlerde pek fazla işletilmeyen bu kurallar, boşanma davasında eşlerin malvarlığı üzerine tedbir konularak yürütülüyor. Boşanma davası açılan eşin mal varlığı üzerine bir tedbir konulmak istenir ise şayet, mal varlığının tasfiyesi davası açılıyor. Bunun dışında bir de alacaklı ve borçlu üzerinden örnek düşünelim. Alacaklı borcunu alamayınca, icra yoluna gidiyor ve borçlu kişiye icra davası açılıyor. Bu davadan sonra borçlu kişinin yaptığı tasarruflar için, alacaklı doğrudan tasarrufun iptali davası yoluna gidebiliyor. Pek çok yöntem ve seçenek dâhilinde, bu davanın örneklerini görebiliyoruz.

Tasarrufun iptali davası örnek dilekçe

Aşağıda, tasarrufun iptali davası hakkında detaylı olarak bir dilekçe örneği paylaşmak istiyoruz. Bu örnek, pek çok problem için revize edilerek uyumlu hale getirilebiliyor.