Tasarım yapmadan önce bir sürü farklı farklı yük kombinasyonu deniyoruz.
Örneğin: 1.4G + 1.6Q , 0.9G-E , 0.9G+E vs.
Sta4Cad’de kayıtlı 16-17 tane yükleme var. Duruma göre kendimiz istersek kombinasyon da girebiliriz. Mesela çok rüzgarlı bir yerdeysek. Rüzgarı da kombinasyona katarız.
Bu kombinasyonları denerken binaya etkiyen yükleri dikkate alıyoruz. Her binada hesaplanması zorunlu olan (G,Q, E) yükleri var, bunların haricinde T (diğer), W (rüzgar) yükleri de binaya göre değişiklik gösterir.
Özetle; her noktada 10’larca tasarım momenti hesaplıyoruz. Bunlar gerçek moment değerleri değil. Ancak her birinin olma olasılığı var. Bu olasılığa karşı kiriş bu momente dayanmalı.


• Etriye hesabı yapılırken o noktadaki mutlak değerce en büyük kesme kuvveti dikkate alınır.
• Prolong yönteminde 10*10 karolajda 183 yükleme yapılıyor.
Sta4Cad, en olumsuz 16 yüklemeyi kullanıyor.
Band yükleme ise en olumsuzları kullanıyor. Çoğu zaman bant yükleme, en olumsuz sonuçları bize veriyor.
Damalı yüklemede; kimi yükleme açıklık momentini en büyük yapar, kimisi mesnet momentini en büyük yapar. Yüklemeye göre değişkenlik gösterir.

• Çelik, çekme ve basınç altında aynı davranışı gösterir. Sadece çekmede uzar, basınçta kısalır ama miktar aynıdır.