TARİHİ YAPILARIN KORUNMASI

Geçmişten günümüze atalarımızdan ve birçok devletten bizlere tarihi eserler kalmıştır. Bu tarihi eserler zamanına göre oldukça ihtişamlı ve dikkat çekici eserlerdir. Geçmişde yapılmış olan yapıların birçoğunun yapım şekli, kullanılan malzemesi ve işçiliği gibi detaylar oldukça fazla dikkat çeken bir unsurdur. Bu unsurlar her daim korunması gereken kültürel bir mirastır. Tarihi yapıların korunması bu nedenle oldukça önemlidir. Tarihi yapılar tarihimizin tüm detaylarını içerisinde barındırırken günden güne oluşan tüm şartlar altında etkisini ve dayanıklılığını kaybetmektedir.

Yapısal Bozulmalar

Tarihi yapılar dayanıklılık olarak üç temel etmene dayanır. Bunlar geometrik form, strüktürel sistem ve yapıda kullanılan malzemenin karakteristik anlamda dayanımı etmenleridir. Yapıdaki taşıyıcı sistem ve geometrik unsur aynı tür yüklere maruz kalarak farklı anlamlarda yapısal hareketler oluşur. Bu hareketler tarihi yapılarda yapısal bütünlüğün anlaşılması konusunda karmaşıklık yaratır. Ancak gerekli aletler ve bilgiler ışığında yapının unsurları zor da olsa belirlenerek modelleme işlemleri yapılır.

Yapılar zaman içerisinde her türlü doğal afet ve hava şartlarına maruz kalarak dönemindeki yapısal dengesini kaybetmektedir. Yapısal bozunmalar arasında en tehlikeli ve kalıcı hasarlara neden olan hareket ise sismik hareketlerdir. Bir diğer adıyla, depremler yapılarda belirli bir bölgede taşıma kapasitesini aşar ve o bölgede kalıcı bir hasara neden olur. Bu hasar sonucu yapı içerisinde iç gerilmeler yaşanarak tarihi yapının kısmen ya da tamamen yıkımına sebep olur. Bu nedenle tarihi yapıların korunması, doğru ve en iyi yollarla yapılmalıdır.

 

Yapı Koruma

Tarihi yapıların korunması her anlamda oldukça önemlidir. Eski dönemlerin tüm tarihini gözler önüne seren bu yapılarda tarihimizi kaybetmemek ve tarihi esere karşı suç işlememek adına koruma yöntemlerine başvurulması gerekmektedir. Bu yöntemlerden en etkili ve en doğru olanları sağlamlaştırma ve restorasyon işlemleridir. İki terimde aynı anlama gelse de restorasyon yerine yalnızca yapıların temelleri de sağlamlaştırılabilir. Bu sağlamlaştırma sonucu binanın deprem gibi büyük ve tehlikeli bir doğal afetle aldığı kalıcı hasar düzeltilir ve yıkılması önlenir.