İnşaat Hesabı

Tapuda “0,00” Tl Gözüken Satış Bedeli Ne Anlama Gelir?

 

TAPUDA “0,00” TL GÖZÜKEN SATIŞ BEDELİ NE ANLAMA GELİR?

Tapuda, “satış bedeli” kısmının altında “0,00 TL” yazıyor olması, gündelik yaşantıda, emlak ve taşınmaz hukukunda sıklıkla rastlaştığımız problemlerden birini oluşturmaktadır. O sebeple, bu hususa özenle yaklaşmak ve dikkat edilmesi gereken hususların altını çizerek ifade edilmesi gerekmektedir.
Fakat bundan önce, “kat irtifakı tapusu” ve “kat mülkiyeti tapusu” arasındaki farka değinmek gerekir. Kat irtifakı tapusu ile kat mülkiyeti tapusu kavramları aynı şey olmamakla birlikte, ifade ettikleri anlam da birbirlerinden çok başkadır. Şöyle ki kat irtifakı tapusu, üzerinde bina inşa edilmekte olan arazide, daha sonradan kat mülkiyetine çevrilecek olan yapıda sahibi olunacak dairenin ya da bağımsız bölümün niteliklerini gösterir. Fakat henüz ortada bitirilmiş bir inşaat olmadığı için, kat irtifakı tapusunun üzerinde yalnızca bir ARSA PAYI ORANI yazar. Kat irtifakı tapusu, bu sebeple, bir galat-ı meşhur olarak “ARSA TAPUSU” olarak da bilinir. Yanlış bir tabir olsa da, halk arasında bu şekilde bilinmektedir. Bu tapu, inşaatın henüz bitirilmediği aşamada verilen ve inşaat bitirildiğinde sahibine “KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞ” istemi ileri sürme hakkı tanıyan bir “arsa payı gösterir” tapudur.

blank

Satış Bedeli Kat Mülkiyeti Tapusunda da “0,0 TL” Gözüküyorsa Düzeltilmesi Gerekir

Kat irtifakı dediğimiz kavramın, aslında tek amacı vardır: Kat mülkiyetine geçiş. Kat mülkiyeti, kat irtifakının ardından gelen hukuki durumdur. Bunlar aşamalı iki süreçtir.
Yukarıda yazılı olanların ışığında, şunlar söylenebilir:
1) Kat irtifakı tapusu, kat mülkiyeti tapusundan farklı bir mahiyette olsa bile, netice itibariyle bir tapudur ve bu tapunun üzerinde SATIŞ BEDELİ de yazar.
2) Kat irtifakı tapusunun üzerinde, satış bedeli kısmının üzerinde “0,00 TL” yazıyorsa ya da hiçbir şey yazmıyorsa, bunun yegâne amacı vardır: Kat irtifakı tapusu için tapuya ayrı bir TAPU HARCI ödenmek istenmemiştir.
3) Kat irtifakı tapusunun üzerinde satış bedelinin “0,00 TL” yazıyor olması ya da hiçbir şey yazmıyor olması, bu tapunun kat mülkiyeti tapusu haline getirileceği sırada da TAPU HARCI ödenmeyeceği anlamına gelmez.
4) Kat irtifakı tapusu, kat mülkiyeti tapusuna dönüştürülürken SATIŞ BEDELİ tapuya eklenmelidir.
5) Kat mülkiyeti tapusunun üzerinde de “0,00 TL” yazıyorsa, bu durumun tapu sicili müdürlüğüne yapılacak başvuru ile derhal düzeltilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, taşınmazın herhangi bir hukuksal uyuşmazlığa konu olması durumunda mağduriyetler yaşanabileceği gibi, ödenmemiş olan TAPU HARCI yüzünden MALİYE BAKANLIĞI bir cezai işlem başlatabilecektir. Bu hususa dikkat edilmelidir.
6) Taşınmazın bulunduğu yerdeki tapu sicil müdürlüğünde yapılacak düzeltim esnasında, satış bedelinin gerçeğe uygun olarak tapuya aksettirilmesi gerekir. Aksi durumda Bakanlık, bunun için yüksek meblağda bir cezai takibat yapacaktır.
7) Ancak, satış bedeli “0,00 TL” yazıyorsa ve fakat buna rağmen MAKTU HARÇ tahsil edilmişse, yani TAPU HARCI alınmışsa, bakanlığın cezai takibatı söz konusu olmaz. Bu durumda, yine de, satış bedelinin düzeltilmesi gerektiği söylenebilir. Birçok defasında, satış bedelinin tapu kütüğünde değil, resmi senette yer aldığı söylenebileceğinden, tapuda satış bedelinin yer almaması durumu sıklıkla görülmektedir. Fakat yine de tedbirli olunması ve ihtimamlı hareket edilmesi gerekmektedir.

 

Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?
blank