Tapu Sicili Nedir?

Ev alımlarında, evin sahibi olduğunuzu gösteren ve evin çeşitli bilgilerinin yer aldığı belgeye tapu adı verilmektedir. Tapu ev sahipleri ve devlet daireleri için oldukça önemli bir belge olarak geçmektedir. Bu nedenle belgeye verilecek olan önem üst seviyelerde yer alması gerekmektedir. Tapu sicili de bu noktadan devreye çıkmaktadır. Tapu sicili nedir sorusuna karşılık olarak gayrimenkuller için belirli hakların bulunmasıyla birlikte bu hakları gösteren belgeye verilen isimdir. Tapu sicili ile gayrimenkul hakkındaki tüm hareketler gözlemlenmekte ve devlet dairesi tarafından izlenebilmektedir. Bu nedenle tapu sicili nedir sorusu oldukça önemlidir.
Tapu sicili kapsamında taşınmaz olarak adlandırılan gayrimenkullerin bütün bilgileri bir belge içerisinde yer alır. Tapu sicili nedir denildiğinde ise içerisinde yer alan bilgilere genel olarak bakılması gerekmektedir. Bu bilgiler taşınmaz hakkında her bilgiyi sunarak, devlet dairesi işlemlerinde herhangi bir yanlış işlem yapılmamasını etkili bir şekilde sağlamaktadır. Tapu sicili içerisinde yer alan bilgiler;
• Pafta numaralandırılması
• Ada numaralandırılması
• Parsel numaralandırılması
• Yüz ölçümü
• Tapu sahibinin bilgileri
• Taşınmazın yer aldığı mahalle, il, ilçe
Bu bilgiler eksiksiz bir şekilde tapu sicili üzerinde yer alan bilgilerdir. Taşınmaz hakkında herhangi bir işlem yapılması halinde bu bilgiler devlet daireleri tarafından kullanılmaktadır. Aynı zamanda bu kayıtların oluşması halinde oluşabilecek herhangi bir zararda devlet bu zararı karşılayabilmektedir. Bir kişi bir gayrimenkul sahibi ise, tapu bilgilerini ve gayrimenkul bilgilerini Tapu ve Kadastro Müdürlüğü üzerinden tapu sicili ile sorgulama işlemi yapabilmektedir. Tapu sicili bilgileri herkese açık bilgilerdir.
Tapu Sicili İlkeleri
Tapu sicili genel kapsamda asli ve feri olarak ikiye ayrılmaktadır. Buna bağlı olarak tapu sicil unsurları kapsamında kayıt işlemleri, tescil işlemleri, şerh ve beyan işlemleri yer almaktadır. Her belgede ve resmi bir işlemde olduğu gibi tapu sicilinde de belirli ilkeler yer almaktadır. Bu ilkelere genel olarak bakıldığında;
• Tapu siciline ait bir tescil
• Bir sebebe bağlılık gösterme
• Aleniyet
• Taşınmaz üzerine düzenlenmiş olan tapuya güven
• Taşınmaz hakkında yer alan devletin sorumluluğu