Tapu Senedi Kaybolursa Ne Olur?

Bilindiği gibi, sahibi olunan taşınmaz malların üzerindeki mülkiyet hakkı, ancak TAPU SENEDİ ile ispat olunabilir. Tapu senedi, kişinin bir taşınmaz mal üzerinde hak ve mülkiyet sahibi olduğunu gösterir bir belge olup, özenle saklanması gereken bir evraktır.
Ancak, bazı durumlarda tapu senedinin kaybolmasına da tanıklık edilebilmektedir. Tapu senedi kaybolursa, malik olduğunu ispat eden herkes yeni bir tapu senedi çıkarabilir. Bu bakımdan, tapunun kaybolması durumunda endişe edilecek bir durum bulunmamaktadır. Tapu senedi, (4,90 TL) karşılığında yenilenmektedir. Yenileme başvurusu için, taşınmazın bağlı bulunduğu idari birimde yer alan tapu sicil müdürlüğüne gidilmesi ve taşınmaz üzerinde malik sıfatına sahip olunması gerekir. Taşınmaz üzerindeki mülkiyet, malikin T.C. Kimlik Numarasını tapu sicil müdürlüğündeki ilgili memura belirtmesiyle ispatlanır. Eğer kişi, maliki olduğunu iddia ettiği taşınmaz üzerinde gerçekten malikse, kaybettiği tapu senedi derhal yenilenir.
Bu konuda şu hususun da ayrıca belirtilmesi gerekir: Tapu kaybolduğunda, tapuyu eline geçiren kişi, tapu sahibinin aleyhinde hiçbir işlem yapamaz. Toplumumuzda, “tapuyu ele geçiren kişinin tapu üzerinde istediği oynamayı yapabileceği” yönünde yanlış bir kanaat vardır. Ancak bu bir “söylenti”den ibaret olup, herhangi bir gerçeklik payına sahip değildir. Tapuyu ele geçiren kişi, ancak tapu işlemleri yapmak konusunda tapu sahibi adına vekalet sahibi ise işlem yapabilir. Bu da pek çok defasında karşılaşılmayacak bir durumdur.
Tap sahibinin adına bir başka kişi, ancak VEKALETNAMESİ olması şartıyla işlem yapabilir. Bu sebeple, tapunun kaybedilmesi durumunda tapuyu bulan kişinin tapu üzerinde değişiklik yapabileceğinden endişe edilmemesi gerekmektedir. Zira, yenisi ilgili tapu sicil müdürlüğünden kolaylıkla çıkarılabilmektedir.