Tapu Nasıl Çıkarılır?

Halk arasında daha çok “tapu” adıyla bilinen “tapu senedi” ancak “MALİK” sıfatını taşıyan kişiye verilebilen bir belgedir. Tapu senedi, kişinin, tapuda yazılı taşınmaz üzerinde 4721 s. Türk Medeni Kanunu’nda tanımlı mülkiyet hakkına sahip olduğunu belgeleyen ve taşınmazın malike ait olduğunu tescil eden belgedir. Takdir edilecektir ki bu belge, ilgili kurumdan ancak TAŞINMAZIN MALİKİ tarafından alınabilen bir belgedir. Bu bakımdan, taşınmaz üzerinde bir “irtifak hakkı” sahibi olan kimselere ya da sınırlı ayni hak sahibi olan kimselere tapu senedi verilmez. Tapu senedi, ancak ve ancak taşınmazın sahibi olan kişiye, taşınmazın sahibi olduğunu ispat etmesi halinde verilir. İspat, kişinin T.C. Kimlik Numarasını memura söylemesiyle memurun tapu kayıtlarını kontrol etmesinin sonucunda yapılır. Kişi, taşınmaz üzerinde malik olarak kayıtlıysa, tapu memuru derhal bir tapu senedi çıkarır.
Bu konuda şu hususun da altının çizilmesi gerekir: Kime ait olduğu çekişmeli olan taşınmazlar bakımından kimin tapu senedine sahip olacağı kararı tapu sicil müdürlüğünde değil, mahkemede verilir. Bir taşınmazın mülkiyetinin kime ait olduğu hususunda bir hukuki ihtilaf mevcutsa, bu ihtilaf ancak taşınmazın bulunduğu yerdeki mahkemeler tarafından giderilir. Mahkeme kararını verdikten sonra, mahkemenin malik olarak belirlediği kişi, söz konusu mahkeme kararına dayanarak tapu senedinin çıkarılmasını isteyebilir. Bu istem, taşınmazın bulunduğu yerdeki tapu sicil müdürlüğüne yapılır.
Akla, taşınmazın üzerinde birden fazla malik varsa ne olacağı sorusu gelebilir. Bu tür durumlarda ise, TEK BİR TAPU ÜZERİNDE HER BİR MALİKİN ADI SOYADI AYRI AYRI BELİRTİLİR. Ya da, maliklerin bu yöndeki talepleri doğrultusunda, her birine ayrı ayrı tapu çıkarılır. Fakat, bu durumda çıkarılacak tapuda her bir malikin taşınmaz üzerinde ne kadar pay sahibi olduğu açıkça gösterilir.