Takyidat, Türk Dil Kurumu’na göre “sınırlama” anlamına gelmektedir. Takyidat belgesi ise, bir taşınmaz üzerindeki tüm hakların ayrıntılı dökümünün yer aldığı belge demektir. Takyidat belgesinde, taşınmaz üzerinde kimlerin sınırlı ayni hak sahibi olduğu, ipotekler, rehinler, irtifaklar, geçit hakları ve sair tüm hususlar ayrıntılı olarak yer almaktadır. Yani takyidat belgesinde, taşınmaz üzerindeki sınırlamalar ve tüm haklar ayrıntılı olarak gösterilmektedir.

Akla, takyidat belgesinde yazılı olan hususların tapu senedinde de yazılı olmakta olduğu gelebilir ise de, tapu senedinde yazan bilgiler ile takyidat belgesinde yazılı bilgiler birbirinden farklıdır. Zira takyidat belgesi, taşınmaz hakkında çok daha fazla hukuki bilgi içermekte olup; bir taşınmazı satın almaya karar vermiş kişinin, taşınmazı satacak olan sahibinden bu takyidat belgesini çıkarmasını istemesi ve bunu incelemesi gerekmektedir.

Takyidat belgesi, yalnızca malın sahibi tarafından alınabilir. Bu belge E-DEVLET üzerinden alınabileceği gibi, TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNDEN de alınabilir. Tapu sicil müdürlüğü ya da e-devlet, bu belgeyi ancak belirli bir miktar harç yatırılması karşılığında verir. Harç; Ziraat Bankası, HalkBank, İş Bankası, Vakıf Bank gibi bankalara yatırılır.

Takyidat belgesinin üçüncü kişilerce talep edilmesi mümkün değil ise de, taşınmaz bilgilerinin herkes tarafından sorgulanması mümkündür. Fakat takdir edilecektir ki bu sorgu çok detaylı bilgiler içermeyeceğinden, takyidat belgesinin malınm alikinden temin edilerek incelenmesinde yarar vardır. Aşağıda bir takyidat belgesi örneğinin görseli bulunmaktadır: