TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ NEDİR?

Türk hukukunda kiracı ve kiraya veren ilişkisi, KİRA SÖZLEŞMESİ adını verdiğimiz sözleşmede hüküm ve sonuca bağlanır. Kira sözleşmesine ilişkin hükümler, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 299. Maddesi ve devamında düzenlenmiştir. 6098 sayılı yeni Borçlar Kanunu’muz, 2012 yılında yürürlüğe girmiştir; bundan önceki dönemde, 818 sayılı Borçlar Kanunu yürürlükteydi. 818 sayılı kanun ile 6098 sayılı kanunun kira sözleşmesi hakkında öngördüğü hükümler karşılaştırılırsa, 6098 sayılı kanun döneminde ihdas edilen hükümlerin kiracıyı kayırdığını ve yeni kanunda kiracıyı güden hükümlerin eski kanun dönemine göre arttığını görüyoruz.
Özellikle konut ve çatılı işyeri kiraları dediğimiz özel kira türünde, kiracının menfaatleri ciddi anlamda bir koruma çemberine alınmış durumdadır. “Konut ve çatılı işyeri kirası” adıyla andığımız ve “özel” olarak gördüğümüz kira türü, öteki iki kira türünden farklı ve kendine özgü hükümlere tabi olduğu için “özel” olarak sıfatlandırılmıştır. Zira kiracı, hiçbir kira türünde olmadığı kadar çok korunmaktadır.
6098 sayılı kanunda; “olağan kira”, “konut ve çatılı işyeri kirası” ve “ürün kirası” olmak üzere üç tür kira sözleşmesi bulunmaktadır. Bunlardan konut ve çatılı işyeri kirası, günlük yaşantıda en sık rastlaştığımız kira sözleşmesi türüdür. Yazımızın da konusunu oluşturan TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ, konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerine özgü olarak kullanılan bir hukuki terimdir. Aşağıda, bununla ilgili detayları açıklayacağız:
Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Tahliye Taahhütnamesi
Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiraya veren, kira sözleşmesini İSTEDİĞİ ZAMAN FESHEDEMEZ. Nitekim daha detaylı bir açıklama yapacak olursak, kira sözleşmeleri “belirli süreli” ve “belirsiz süreli” olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kiraya veren, kiracı kötü niyetli olmadığı ve kiralanan konuta bilerek zarar vermediği (mesela kira ilişkisini çekilmez hale getirecek tutumlar içerisinde bulunmadığı) takdirde, belirli süreli kira sözleşmesini süre dolana kadar hiçbir gerekçeyle feshedemez.
Fakat kira sözleşmesi belirsiz süreli bir sözleşme ise yani kiracının kiralanan konutu ne zaman tahliye edeceği konusunda kira kontratında bağlayıcı bir hüküm bulunmuyorsa, bu takdirde kiraya verenin sözleşmeyi feshetmesi daha zordur. Zira belirsiz süreli bir kira sözleşmesi, KİRAYA VEREN TARAFINDAN 10 YIL DOLMADAN FESHEDİLEMEZ. Fakat bu bir “kural”dır. Kural varsa, istisnaları da olmalıdır; zira istisnalar kaideyi güçlendirici unsurlardır. Kiracı, kiraya verene TAHLİYE TAAHHÜDÜ vermişse, kiraya verenin belirsiz süreli bir kira sözleşmesini tahliye taahhüdünün içerdiği “tahliye tarihinden” itibaren feshetme hakkı vardır.
Daha öz bir tabirle, tahliye taahhütnamesinde, kiracı kiraya verene daireyi belirli bir tarihte boşaltacağına ilişkin YAZILI bir belge vermektedir. Bu yazılı belgede, dairenin ne zaman boşaltılacağı yazılı olmakla birlikte, kiracı bir “tahliye taahhüdü” vermiş olmaktadır. Aşağıda, bir tahliye taahhüdüne örnek olması için, emsal bir taahhüt belgesi vereceğiz: