Sünek Kırılma: Çelik miktarı iyi ayarlanmıştır. Çelik hemen kopmaz, yavaş yavaş uzamaya devam eder. Beton lifleri giderek kısalır ve ezilir. Çatlaklar, yer değiştirmeler oluşur. Sıva ve beton parçaları dökülür. Çelik uzarken, beton hem çatlayıp hem eziliyordur. Gece sessizken cık-cık sesler bile duyulur. Sünek yapı depremde uzun periyotlu salınım yapar. Sünek yapıda oluşan çatlaklar-mafsallar deprem enerjisinin hemen tamamını tüketir, periyotu uzatır, yapının yıkılma olasılığını azaltır.
Gevrek Kırılma(çekme): Çelik yoktur veya yetersizdir. Aniden uzar ve kopar.
Gevrek Kırılma(basınç): Çelik çok fazladır, çok az uzar. Beton basınç kuvveti betonun dayanamayacağı kadar yüksektir. Beton ezilir.
Misalen: İnşaat Mühendisine düz donatıları belli bir betonarme kirişi versek ve mühendisten bu kirişin etriyelerini hesaplamasını istesek, mühendisin bu bilgilerle bu hesabı yapması mümkün olmaz. Bu hesabı yapacak mühendis öncelikle kirişin normal sünek mi yoksa yüksek sünek mi olduğunu sorması gerekir. Normal sünek bir kirişin etriyesi farklı şekilde, yüksek sünek bir kirişin etriyesi farklı şekilde hesaplanır.
Yüksek sünek kirişin etriyesi hesaplanırken, amaç kirişin eğilme (moment) kapasitesinin sonuna kadar kullanılmasının sağlanması, eğilme donatısı aktıktan sonra bile kirişin kesme kırılmasına uğramamasının sağlanmasıdır. Çünkü biliyoruz ki kesme kırılması gevrek bir kırılmadır. Bu yüzden yüksek sünek kirişlerde, etriye gelen dış etkilerden ziyade kirişin eğilme kapasitesinin oluşturabileceği maksimum kesme kuvvetinin hesaplanması ile bulunur. Yani kapasite kavramı önceliklidir. Yüksek sünek bir kirişte en büyük kapasite kesme kuvveti kapasitesidir. Bu tip kirişlerde oluşacak hasarlar eğilme hasarlarıdır. Normal sünek kirişlerde ise kapasite kavramı dikkate alınmaz. Düşey yüklerden gelen kesme kuvveti değerini buursunuz, deprem yönüne göre gelen maksimum kesme kuvvetini bulursunuz, sonra bu iki kuvveti toplayarak etriyeyi hesaplarsınız.