Analiz Yöntemleri

Yapı temel ayrı statik analiz:
Üst yapı hesaplandıktan sonra bulunan kolon uç tesirleri temellere yük olarak aktarılacak, 3 boyutlu hesap yapılmaktadır. Özellikle kapalı çerçeve çözümünün kullanılmaması nedeniyle, moment dengelemesi söz konusu olmayacak, perde ve kolonların zemine rijit bağlandığı dikkate alınarak çözüm yapılacaktır.

Yapı temel birlikte statik analiz (temel dönmeli)
Kapalı çerçeve çözümü yapıldığı için temeldeki momentler dengelenecek, perde ve kolon alt momentleri paylaşım nedeniyle azalacaktır. Bu opsiyon kolon altlarında kazık olması veya tüm kolonların altlarında temel olmaması durumunda kullanılabilir.

Yapı temel birlikte statik analiz(tam etkileşim):
Bu opsiyonla çözüm ilk çözüm olmamalı, daha önce 1. Veya 2. opsiyonla çözüm yapıldıktan sonra ve tüm kolon altlarında temel olması halinde bu tür çözüm yapılmalıdır. Bu opsiyonda düşey deplasmanlarda dikkate alındığından yanlış temel modellemesi yapıldığında üst yapıda büyük ölçüde etkilenecektir (Çözümsüzlük de olabilir). Bu nedenle, 1.nveya 2. opsiyonla hesap yapılarak temellerdeki zemin gerilmeleri eşit ve zemin emniyet gerilmesine yakın duruma getirildikten sonra 3. opsiyonla çözüm yapılmalıdır.