Sıvılaşmanın Önlemini Nasıl Almalıyız?

Sıvılaşmanın önlemini nasıl almalıyız sorusunun cevabını vermenden, sıvılaşmaya karşı alınacak önlemleri belirtmeden evvel, sıvılaşmanın ne demek olduğunu ve hangi durumlarda ortaya çıktığını iyi anlamak gerekmektedir. Teknik bir terim olan sıvılaşma nedir ve neden olur sorularını cevaplayarak başlayalım.
Sıvılaşma Nedir ve Nasıl Oluşur?
Sıvılaşma, bir binanın üzerine inşa edildiği zeminin toprağında, deprem gibi olaylardan ötürü, su miktarının artması sonucu, zemin toprağının akışkanlığının artması ve zeminin mukavemetinin azalması anlamına gelmektedir. Eğer, binalar ince taneli kumlardan oluşan bir zemin üzerine inşa edilmişse, ilerleyen zamanlar sıvılaşma görülme olasılığı yüksektir. Normal şartlarda zemin hareketsizken, yapısal ve statik bir problem teşkil etmezken, deprem sonrasına toprağı oluşturan katı maddelerin dibe çökmesi sonucu, toprağın zemine yakın olan yerlerinde su oranı çok yüksek olabilmektedir. Bu da binanın statik yükleri taşıyamaz hale gelmesine neden olmaktadır.
Sıvılaşma Nedenleri
Sıvılaşmanın en büyük nedenleri arasında, zeminin yapısı, toprak cinsi, yeraltındaki su miktarı, drenaj şartları ve bölgenin daha evvel yaşadığı depremlerin türü ve şiddeti yer almaktadır. Bina inşa edilmeden önce çıkarılan vaziyet planında bu değerlerin hepsine yer verilmeli ve bütün teknik detaylar büyük bir titizlikle incelenmelidir.
Sıvılaşmaya Karşı Alınabilecek Önlemler
Sıvılaşma koşulları yapının inşasından evvel iyi bir şekilde analiz edilmezse, sonrasında maalesef can ve mal kaybına sebebiyet verecek sonuçlarla karşılaşılabilmektedir. Bu nedenle, sıvılaşma riskinin iyi analiz edilmesi ve öncesinde gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu önlemler arasında en fazla uygulama alanı olan teknik zemin iyileştirme ve sıkılaştırma teknikleridir.
Zemin karıştırma teknikleri
Eğer zemin etüdünde toprağın ince taneli olduğuna ve yapı için güvenilir olmadığına karar verilmişse, yapının temeli atılmadan evvel, toprağa çimentolu malzemeler karıştırılması, sıvılaşmaya karşı bir önlem olabilmektedir. Etkili bir çözüm olmasına karşın bu tekniğin uygulama maliyeti biraz yüksektir.
Zemin sıkıştırma teknikleri
Bu yöntemin uygulanabilmesi için bir titreşim kaynağına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tekniğin uygulamalarında en etkili sonuçların alındığı toprak türü içerisinde temiz kumlar ve çakılların olduğu topraklardır.
Drenaj
Eğer zemin toprağındaki su oranı çok yüksek ise, bu su, drenaj tekniği ile zeminden uzaklaştırılabilmektedir. Drenaj teknikleri ile zeminin sıvılaşma riski azaltılmış olmaktadır.
Sıvılaşmanın önlemini nasıl almalıyız sorusu, cevabı yapı sahiplerinin vermesi gereken bir soru değildir. Teknik bir tanım olan sıvılaşma, mühendislik yaklaşımlarla çözümü elde edilen bir sorundur. Bunun üstesinden gelebilmek için alan uzmanı ve deneyimli kişi ve firmalar görev almalıdır. Bu noktada inşa uygulamalarında nitelikli hizmet veren, deneyimli firmaların tercihi son derece önemlidir.