SİT ALANI

Tarihi mimari yapılar geçmişten günümüze kadar sağlam bir şekilde ayakta kalmayı başarmış ve yapılarını korumuştur. İklim şartları, hava etkileri, doğal afetler ve kullanılan malzeme yapısı nedeniyle bu tarihi yapılarda bozulmalar meydana gelmiştir. Ancak mimari yapısından hiçbir şey kaybetmeden kalmışlardır. Bu yapıların tarihi değerleri ve mimarileri nedeniyle korunması gerekmektedir. Yalnızca tarihi yapılar değil doğal değerlerinde korunması gerekmektedir. Sit alanı da bu alanların korunması için yapılan bir uygulamadır. Sit alanı, korunması gereken tarihi ve doğal değerlerin nasıl korunacağı üzerine yapılan bir kanun metni olarak belirtilmektedir. Sit alanı kapsamında korunacak olan değerler de farklı sınıflandırmalara sahiptir. Bu sınıflandırmalara göre yapılar korunmaktadır.
Doğal Sit Alanları
Tarihin bilinen ve bilinmeyen zamanları arasında nadir görülen yapısal güzellikler ve mimari çalışmalar bulunmaktadır. Bu nedenle bu çalışmalar belirli düzenlemelerle korunma altına alınması gerekmektedir. Doğal sit alanları da bu noktada devreye giren bir kavramdır. Doğal site alanları kendi içinde üçe ayrılmaktadır.

1.Derece Sit Alanı: Bilimsel ve arkeolojik çalışmalar kapsama dâhil edilen bölgeler 1. derece doğal sit alanları olarak adlandırılmaktadır. 1. derece sit alanları için kanun yapısında, bitki örtüsü, siluet, topografya değerlerini bozabilecek, tahribata uğratacak her tülü eylem yasaklanmıştır.
2. Derece Sit Alanı: Doğal sit alanları korunması gereken bölgeler olarak gösterilen bölgelerdir. Ancak bu bölgeler hakkında kanun yapısında kurullarca karar verilebilir ya da kurum ve kuruluşlarca koruma altına alınabilir.
3. Dereceden Sit Alanı: Doğal sit alanı olarak geçen bölgelerdir. Ancak 1. derece ya da 2. derece sit alanları gibi kesin olarak korunması gerekmeyen bölgeler olup, konut yapımına da açılabilecek bölgeleri temsil etmektedir.
Sit alanlarına konut yapımı ya da farklı çalışma yapımları doğru bir işlem değildir. Yalnızca konut yapımı için 3. dereceden sit alanları tercih edilmektedir. Bu sit alanları genel olarak yeni düzenlemeler yapılabilecek ve arkeolojik çalışmalar yapılabilecek alanları da göstermektedir. Kentsel ve tarihi sit alanları da bu noktada kesin olarak korunması gereken tarihi yapılardır. Bu nedenle tarihsel açıdan değeri olan her yapı tarihi ve kentsel sit alanlarına girmektedir.