Şirketlerin Gayrimenkul Satışında KDV

Taşınmaz olarak adlandırılan gayrimenkuller satış sırasında ve alış sırasında belirli yönetmeliklerle korunmaktadır. Bu yönetmelikler şirketlerin ve alıcı kişilerin haklarını savunmak amacıyla yapılan bir yönetmelik türüdür. Şirketlerin gayrimenkul satışında KDV işlemi gerçekleştirilmektedir. Bu durum tam olarak açıklanan bir yapıya sahip değildir. Gayrimenkulün durumuna göre kaç yıl önce alındığına göre, gayrimenkul üzerinde uygulanan bir KDV sistemi uygulaması bazı durumlarda olurken, bazı durumlarda yer almıyor.
Şirketlerin gayrimenkul satışında KDV sistemi ile ilgili gerekli açıklamalar bulunmaktadır. KDV sistemi gayrimenkul durumuna göre ortaya çıkan ve uygulanan bir sistemdir. Bu nedenle açıklamalar bu durum üzerinden yapılmaktadır. Bu istisna durumlarına ilişkin şartlar genel olarak belirli kanun yapıları ile belirlenmiş istisnalardır. Bir şirket gayrimenkul satışında KDV durumundan istisna etmek istediğinde;
1 Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ açıklamalarında belirtilen istisna uygulanmasının amacı, kurumların bağlı olduğu noktalardaki değerlerini korumak ve artırmaktır. Bu değerin korunması ile birlikte ekonomik faaliyet artacak ve kurumların mali güçlenmesi daha etkin bir şekilde sağlanacak tır.
Şirketlerin gayrimenkul satışında KDV istisnası belirtilen tebliğ ile bir ekonomik kalkınmayı kuvvetlendirme ve ekonomik açıdan her kurumu korumak üzerinedir. Bu istisna durumundan yararlanmak için gayrimenkulün iki yıl süresince bağlı olduğu şirket üzerinde aktif bir şekilde yer alması gerekmektedir. Bu nedenle bir kurum ya da şirket KDV istisnası uygulamak istediğinde, taşınmaz kuruma iki yıl süreyle bağlı değilse taşınmaz için bir KDV istisnası söz konusu olmayacaktır. Bu süreç aktif bir şekilde ilerlemesi gerekmektedir.
Şirketler gayrimenkul satışında KDV durumundan yararlandıktan sonra satış kazancından elde edilmiş miktarı fon hesabında tutması gerekmektedir. Beş yıl kadar gerekli olan bu süreçte kazanç bir fon hesabında korunur ve dönem içerisinde genel sonuç hesaplarına yansıtılmış olan ve istisnadan yararlanılmış olan kısım, kazancın alındığı döneme ait kurumlar vergisi beyannamesi kanunlarına göre verildiği tarih zamanına kadar fon hesabına alınması gerekmektedir. Şirketler gayrimenkul satışında KDV istisnasından yararlanabilir ancak genel olarak bakıldığında tüm sistemsel kuralları yerine getirmeli ve her noktasına harfiyen uyması gerekmektedir.