Ülkemiz, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyi farklı iklim koşullarına sahiptir. Akdeniz sahilleri yılın büyük çoğunluğunu sıcak ve ılık geçirirken Doğu Anadolu bölgelerinde ise yılın çoğu soğuk ve karlı geçer. Tabi farklı iklim koşulları inşaat projelerini de etkiler. Kavurucu güneşin yıl boyu kendini hissettirdiği bir yer ile dondurucu soğukların olduğu bir yerde yapılan binalar aynı özelliklere sahip olamaz. Bu nedenle inşaat şirketleri bina yaparken bölgeyi tanımalı ve bölgenin özelliklerine göre projelendirme yapmalıdır. İklim ve inşaat birbirinden etkilenen bir döngüye sahiptir.

İnşaat projesi hazırlanırken, iklim koşullarının dikkate alınması önemlidir. Sıcak iklim ve soğuk iklim, farklı bina ihtiyaçlarını ortaya çıkarır. Genellikle en önemli ihtiyaçlar ise enerji verimliliğiyle ilgilidir. Bina sakinleri mümkün olduğu kadar düşük ısınma faturası ödemek ister. Aynı durum evi soğutmak için kullanılan klima kaynaklı elektrik faturası için de geçerlidir. Bu nedenle sıcak ya da soğuk iklime göre inşaat alanında bazı değişimlerin yapılması gerekir.

İçindekiler

  1. Yalıtım Sistemi Değiştirilmeli
  2. Çatı Malzemesi Değiştirilmeli
  3. Alternatif Isınma Uygulamaları Yapılmalı
  4. Pencere Tasarımı Gözden Geçirilmeli
  5. İklime Göre İnşaat Malzemesi Seçilmeli

1.Yalıtım Sistemi Değiştirilmeli

İnşaat ve iklim konusunda ilk olarak dikkat edilmesi gereken nokta, binada kullanılacak olan yalıtım sistemidir. Isı yalıtımında ilk olarak bakılması gerekenler olarak malzeme seçimi ve seçilen malzemenin kalınlığını belirtebiliriz.

Soğuk iklime sahip bölgelerde inşaat yaparken, iç ve dış mekan arasındaki soğuk hava alışverişinin en aza indirilmesi gerekir. Fakat bu işlem yapılırken binanın hava alması da gerekmektedir. Sıcak iklimlerde ise soğuk iklimlere göre daha ince yalıtım sistemleri kullanılabilir. Çünkü sıcak iklimlerde evlerin ısınma ihtiyacı daha az olacaktır.

Türkiye’de üretilen ve kullanılan farklı ısı yalıtım malzemeleri olsa da, bunların arasında cam yünü, taş yünü, cam köpüğü, mantar levhalar gibi birbirinden farklı yoğunluk ve değerleri bulunan malzemeler bulunmaktadır.

Yalıtım sistemleri seçilirken, inşaat öncesinde binaya getireceği ek yük de dikkate alınmalıdır. Yalıtım projelerinin inşaat tamamlandıktan sonra değil inşaat sürecinde uygulanması başarı oranını arttıracaktır.

2.Çatı Malzemesi Değiştirilmeli

Sıcak ve soğuk koşullarının yanı sıra inşaatın yapılacağı bölgenin yağış özellikleri de dikkate alınmalıdır. Kurak bölgelerde uygulanan çatı sistemleriyle boş yağmur ve kar olaylarının görüldüğü çatı sistemleri arasında farklılık vardır.

Kurak iklimlerde öncelikli amaç, ısının mümkün olduğu kadar güneş ışınlarını yansıtmasıdır. Böylece çatıdan emilen güneş ışınlarının binayı ısıtması engellenir. Fakat yağmurlu bölgelerde ise çatı yalıtımı daha fazla önem taşır.

Yağışın bol olduğu bölgelerde, bina yapımında ilk olarak su gideri sistemlerinin doğru bir şekilde uygulanması gerekir. Eğer yağışın çok olduğu yerde yetersiz çatı gideri uygulanırsa, bina su alabilir ve ilerleyen dönemlerde büyük zararlar ortaya çıkabilir. Ayrıca çatıda biriken yağmur suyunun doğal akış sağlayabileceği bir tasarım da uygulanabilir.

Yağış genellikle kar şeklindeyse, kurak ve yağmurlu bölgelerden oldukça farklı bir tasarım seçilir. Çatılarda kar biriken bölgelerde, çatı tasarımı ek kar yükünü taşıyacak şekilde yapılmalıdır. Bu iklimde eğitimli çatı tasarımı uygun olmamakta, ek kar yükünün ağırlığı, buz kütlelerinin oluşumu, karların erimesi çatıda hasara yol açmaktadır.

3.Alternatif Isınma Uygulamaları Yapılmalı

Sıcak bölgelerde binaya gelen güneş ışınlarından faydalanmak mümkündür. İnşaat aşamasında binaya güneş panelleri entegre edilebilir. Alternatif bir tasarım olsa da güneş panelleri hem ısınmada kullanılabilir hem de binanın genel ısı tutma kapasitesini azaltabilir.

Binanın dışına yapılan uygulamalara ek olarak binanın içinde de en verimli ısıtma yöntemleri uygulanmalıdır. Örneğin soğuk iklimlerde, evlerdeki kalorifer peteği sayısının sıcak iklimlere göre daha fazla olması gerekir. Ya da yerden ısıtma uygulaması yapılacaksa, soğuk iklimlerde borular daha sık döşenmelidir.

4.Pencere Tasarımı Gözden Geçirilmeli

Binanın yeterince güneş ışını alması, enerji verimi açısından oldukça önemlidir. Sıcak iklimlerde bu durum pek sorun olmaz. Fakat soğuk iklimlerde genellikle güneşli gün sayısı kısıtlıdır. Ayrıca güneş daha kısa süre göründüğü için bu kısa sırada mümkün olan en fazla verimin elde edilmesi gerekir.  Bu yüzden pencere boyutları ve sayıları sadece estetik amaçtan ziyade kullanım alanı ve amacına uygun belirlenmelidir.

Örneğin, ülkemizde en çok tercih edilen tek kanatlı pencereler, pek çok bölgede görülürken oldukça estetik bulunan fransız pencereler daha ziyade iklimin ılıman olduğu bölgelerde kullanılmaktadır. Aynı şekilde nemli bölgelerde nemi dağıtmak ve hava akışı sağlamak için boydan pencereler tercih edilmektedir. Tabii boydan pencereler hava akışı sağladığı kadar, güneş ışınlarının da odaya daha fazla nüfuz etmesine neden olmaktadır.

Pencere tasarımı kadar pencerelerin konumu, doğrama ve cam türleri gibi özelliklerin de iklime göre belirlenmesi gerekmektedir.

5.İklime Göre İnşaat Malzemesi Seçilmeli

Son yıllarda inşaat sektöründe inanılmaz değişimler yaşandı. Artık birçok inşaat şirketi, inşaat projelerinde sürdürülebilir ve doğa dostu ürünler tercih etmeye başladı. Sürdürülebilir ve çevre dostu inşaat malzemeleri, ev sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde farklı iklim koşullarına uygun olarak da üretilmektedir. Aynı zamanda inşaat esnasında ortaya çıkan atıklar da geri dönüşüme kazandırılmakta, ortaya çıkan inşaat projeleri ev sahiplerini memnun ederken doğanın korunmasına da yardımcı olmaktadır.