Kelime anlamı ayrılma, ayrışmadır. Yapı dilinde segregasyon, betonu oluşturan malzemenin birbirinden ayrılması ve betonun üniform özelliğini kaybetmesi anlamına gelir.

Yüksekten dökülen betonda segregasyon meydana gelir. Bunun nedeni, iri çakılların incelere kıyasla daha hızlı düşmesidir.
Paspayının hiç bırakılmaması veya az bırakılması da segragasyona neden olur.
Donatıların çok sık olması durumunda vibrasyon uygun yapılamayacağından da olur.
Kalıp söküldükten sonra segregasyon kabul edilebilir düzeyde ise basınç ve eğilme dayanımı yüksek tamir harcı ile onarılmalıdır.

Fransızca segregation’dan veya ingilizce segregate’den gelir.
Henüz akışkan halde olan betonun kalıba boşaltılırken mikser hortumu olması gerekenden daha yukarda tutuluğu için oluşur. Yüksekten düşen betonun içindeki zaten homojen karışmayan su, agrega ve çimento dağılır ve iyice heterojenleşir. Taşlar dibe çöker, çimento yukarı çıkar ve sıkıntı olur.
Vibratör gereğinden fazla tutulduğunda da oluşur.
Vibratörün demire temas ettirilmesi sonucu ufak taneli agrega ve çimento şerbetinin demirin etrafında yoğunlaşaral betonun heterojen hale gelmesi de olabilir.
Vibratörlenen kısmın tekrar vibratörlenmemesine dikkat edilmelidir.
Genellikle kolon dibinde olur. Bunun sebebi, vibratörün dibe kadar indirilmemesi, vibratörün yanlış kullanımı yada kalıp altından sızan beton şerbeti olabilir.
İri agrega boyutları: 4-31,5mm arasında olmalıdır.