Betonun basınç dayanımını ölçmeye yaramaya çalışan bir alettir. Ölçüyor diyemeyiz. Çünhü hata payı +-%30 civarındadır. Betonun basınç dayanımını ölçmek için kullanılmamalı. Sadece karot almadan önce tek tek tutulur, en düşük gelen yerden karot alınır. Yani sadece karotu nerden alacağımızı belirlemeye yarar. En azından benim görüşüm bu şekilde. Piyasada da schmidt ile ölçtük, işte bu kadar çıktı basınç dayanımı demezler, derlerse de bir daha o adamlarla görüşmeyin.

Çalışma Prensibi: İçinde yay olan bir alet. Duvara bastırınca yay sıkışıyor ve duvara bir vuruş yapıyor. Yüzeyin sertliğine göre basınç dayanım değeri veriyor.

Kullanım Örneği: Bodrum perde duvarında schmidt çekicini kullanıyoruz. Bodrum olması dolayısıyla nemli bir duvar. Çekiç de yüzey sertliğine göre çalıştığı için nemli duvarı test ettiğinde, betonda gözle görülmeyen kılcal çatlak olduğunda, betonda segragasyon olmuşsa çok düşük sonuç verebilir. Veya tam tersi: sert bir agregaya denk gelirse, beton karbonatlaşarak yüzeyi sertleşmişse çok yüksek sonuç çıkartabilir. Veyahut da paspayı yoktur, çok kısa gelmiştir. Çekiç demire denk gelir mukavemeti yüksek gösterir.

Tavsiye: 5 noktayı schmidt çekiciyle ölçtük. Ölçtüğümüz bütün noktalardan karot aldık. Karot sonuçlarıyla, çekiç sonuçları arasında bir bağıntı çıktı. Bundan sonra daha fazla karot almayıp, çekiçle ölçmeye devam ediyoruz. Bu sayede binayı delik deşik etmiyoruz.
Yüzeyde sıva varsa sıvayı kaldırıyoruz. Sonra zımparalıyoruz. Yüzeyi pürüzsüz hale getiriyoruz.
Uygulama yapılırken 20-30 tane değer alınır. Bunların ortalaması alınır. Ortalamadan %10-15 civarında sapan değerler çıkarılır. Kalanların ortalaması tekrar alınır. Bu ortalamaya göre betonun mukavemeti hakkında yorum yapılabilir.