Bir inşaat çalışması, birçok kişinin olduğu ve yönetimin en önemli unsur olduğu bir çalışma bütünüdür. Organizasyon ve planlama oldukça önemlidir. Bu sebeple, iş kalemlerinin en iyi şekilde organize edilmesi ve yönetim mekanizmasının sağlıklı bir işleyişiyle yürütülmesi gerekir. Bir şantiyede, şantiye şefi, tekniker, ustabaşı, formen, işçi gibi projeye katkıda bulunan birçok sorumlu bulunmaktadır. Bu sorumlulukların belirlendiği iş sözleşmesi, şantiye şefliği sözleşmesi vb. bazı sözleşmeler bir şantiyede bir inşaat organizasyonunda bulunan sözleşmelerdir. Buradan yola çıkarak şantiye şefliği sözleşmesi ve hukuki niteliğinden bahsedeceğiz.

Uygulamada, bir inşaatın tüm maliyetlerini, müteahhit ya da yüklenici üstlenmektedir. Yüklenici, iş sahibi (inşaatın yapılmasını yüklenici ile kararlaştırmış kişi varsa) ile aralarındaki anlaşmaya göre, inşaatın malzemesinin de masrafını karşılamakla birlikte, yukarıda sayılan şantiye elemanlarının da talep ettikleri ücretleri karşılar. Burada, sorulması gereken iki soru vardır: Müteahhidin, iş sahibi ile kurduğu sözleşme nedir, müteahhidin şantiye elemanları ile kurduğu sözleşme nedir? Bu sorulardan ilkinin yanıtı, genellikle eser sözleşmesidir. Eser sözleşmeleri ile ilgili yazımıza linkteki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz. İkincisinin yanıtı ise, iş sözleşmesi/hizmet sözleşmesidir.

İş Kanunu’na göre sözleşmesi, Türk Borçlar Kanunu’na göre ise hizmet sözleşmesi olarak adlandırılan bu sözleşme, işçi ve işveren olmak üzere iki tarafça imzalanıp, yürürlüğe konur.

İçindekiler

 1. İş Akdi Nedir? Şantiye Şefliği Sözleşmesi Bir İş Akdi Midir?
 2. Şantiye Şefliği Sözleşmesinin Konuları

1.İş Akdi Nedir? Şantiye Şefliği Sözleşmesi Bir İş Akdi Midir?

Şantiye şefliği sözleşmesi de bir iş sözleşmesi ya da iş akdidir. Yahut da 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’ndaki terime göre, hizmet sözleşmesidir. İş sözleşmesi, işçinin belirli bir edim fiilini yapmayı üstlendiği, işverenin ise bu edim fiili karşılığında belirli bir miktar ücret ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Bu sözleşmenin, belirgin olarak üç unsuru vardır ki bu unsurlardan biri dahi bulunmazsa, sözleşmenin iş sözleşmesi olarak adlandırılması mümkün olmayacaktır:

 • Bağımlılık Unsuru
 • Ücret Unsuru
 • Anlaşma Unsuru

Yukarıdaki unsurlar, işveren ile işçi arasında bir bağımlılık ilişkisi bulunmalı anlamına gelmektedir. Bu ilişki, işverenin işçiye talimat verebilmesini sağlayan bir hiyerarşi demektir. İşçi ise, bu hiyerarşik bağın sonunda bir ücrete hak kazanır. Elbette, bu hususlarda tam anlamıyla anlaşmış olmaları da aranır. Bu unsurlar tamam ise, ayrıntılar önemsenmeksizin artık sözleşmenin bir iş akdi olduğu kabul edilir.

İş akdi, belirli bir süre için kurulabileceği gibi, belirsiz bir süre için de kurulmuş olabilir. Örneğin, işçi yalnızca 1 yıllık bir sözleşmenin tarafı olabileceği gibi, süresi belirlenmemiş bir iş sözleşmesine de taraf olabilir.

Şantiye şefliği sözleşmesi, şantiye şefinin inşaatın organizasyonunu ve teknik işlerini yürütmesi konusunda şantiye şefi olacak teknik elemana bir edim fiili borcu yükler. Bu nedenle, bu sözleşmenin tarafları da işveren ve işçi olmak üzere iki kısımdır. Şantiye şefi, işçi sıfatıyla bu sözleşmeye taraftır. İşveren ise, genellikle müteahhittir. Şantiye şefi, müteahhidin kendisine vereceği talimatlara bağlıdır.

2.Şantiye Şefliği Sözleşmesinin Konuları

 • Projede sorumlu tarafların kim olduğu
 • Bahsi geçen işyeri adı
 • Şantiye şefinin görev ve yükümlülükleri
 • Sözleşmenin Süresi
 • Şantiye şefinin yapacağı iş karşısında alacağı ücret
 • Şantiye şefinin çalışacağı saat ve süreler
 • Şantiye Şefinin sahip olacağı sosyal güvenlik hakları
 • Tarafların imzaları

Aşağıda, bir şantiye şefliği sözleşmesi örneği verilmiştir: