İnşaat Hesabı

Şantiye Şefliği Sözleşmesi Ve Hukuki Niteliği

 

ŞANTİYE ŞEFLİĞİ SÖZLEŞMESİ VE HUKUKİ NİTELİĞİ

Bir inşaat, birden çok kişinin işbirliği ile yürütülen bir organizasyondur. Bu sebeple, işlerin en iyi şekilde organize edilmesi ve yönetimin sağlıklı bir işleyişle yürütülmesi gerekir. Bir şantiyede, şantiye şefi, tekniker, ustabaşı, formen, işçi gibi birçok eleman bulunmaktadır.
Uygulamada, bir inşaatın tüm maliyetlerini, müteahhit ya da yüklenici üstlenmektedir. Yüklenici, iş sahibi (inşaatın yapılmasını yüklenici ile kararlaştırmış kişi varsa) ile aralarındaki anlaşmaya göre, inşaatın malzemesinin de masrafını karşılamakla birlikte, yukarıda sayılan şantiye elemanlarının da talep ettikleri ücretleri karşılar. Burada, sorulması gereken iki soru vardır: Müteahhidin, iş sahibi ile kurduğu sözleşme nedir, müteahhidin şantiye elemanları ile kurduğu sözleşme nedir? Bu sorulardan ilkinin yanıtı, genellikle eser sözleşmesidir. Bu sözleşme, yazımızın konusunun dışındadır. İkincisinin yanıtı ise, İŞ SÖZLEŞMESİ/HİZMET SÖZLEŞMESİDİR.
İş Kanunu’na göre “iş sözleşmesi”, Türk Borçlar Kanunu’na göre ise “hizmet sözleşmesi” olarak adlandırılan bu sözleşme, “işçi” ve “işveren” olmak üzere iki tarafça imzalanıp yürürlüğe konur. Şimdi, bu sözleşmenin detaylarını inceleyelim:
İş Akdi Nedir, Şantiye Şefliği Sözleşmesi Bir İş Akdi Midir?
Şantiye şefliği sözleşmesi de bir iş sözleşmesi ya da iş akdidir. Yahut da 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’ndaki terime göre, hizmet sözleşmesidir. İş sözleşmesi, işçinin belirli bir EDİM FİİLİNİ yapmayı üstlendiği, işverenin ise bu edim fiili karşılığında belirli bir miktar ücret ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Bu sözleşmenin, belirgin olarak üç unsuru vardır ki bu unsurlardan biri dahi bulunmazsa, sözleşmenin “iş sözleşmesi” olarak adlandırılması mümkün olmayacaktır:
1- Bağımlılık Unsuru
2- Ücret Unsuru
3- Anlaşma Unsuru
Yukarıdaki unsurlar, şu anlama gelmektedir: İşveren ile işçi arasında bir BAĞIMLILIK ilişkisi bulunmalıdır. Bu ilişki, işverenin işçiye talimat verebilmesini sağlayan bir HİYERARŞİ anlamına gelir. İşçi ise, bu hiyerarşik bağın sonunda bir ücrete hak kazanır. Elbette, bu hususlarda tam anlamıyla anlaşmış olmaları da aranır. Bu unsurlar tamam ise, ayrıntılar önemsenmeksizin artık sözleşmenin bir “iş akdi” olduğu kabul edilir.
İş akdi, belirli bir süre için kurulabileceği gibi, belirsiz bir süre için de kurulmuş olabilir. Yani örneğin: İşçi yalnızca 1 yıllık bir sözleşmenin tarafı olabileceği gibi, süresi belirlenmemiş bir iş sözleşmesine de taraf olabilir.
Şantiye şefliği sözleşmesi, şantiye şefinin inşaatın organizasyonunu ve teknik işlerini yürütmesi konusunda şantiye şefi olacak teknik elemana bir EDİM FİİLİ BORCU yükler. Bu nedenle, bu sözleşmenin tarafları da işveren ve işçi olmak üzere iki kısımdır. Şantiye şefi, “işçi” sıfatıyla bu sözleşmeye taraftır. İşveren ise, genellikle müteahhittir. Şantiye şefi, müteahhidin kendisine vereceği talimatlar ile bağlıdır.
Aşağıda, bir “şantiye şefliği sözleşmesi” örneği verilmiştir:

blank

blank

Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?
blank