Şantiye Mimarının Sahip Olması Gereken Özellikler

Şantiye içerisinde birçok farklı iş kolu bulunmaktadır. Bu iş kollarının hepsi kendi alanında uzman ve belirli özelliklere sahip olması gerekir. Şantiye mimari da bu iş kolları arasında yer almaktadır. İşin doğru yapılması ve mimari açıdan tüm denetimlerin yapılması için gerekli olan bu iş kolunda belirli özellikler bulunması gerekmektedir. Bu özellikler kişisel bir şekilde değil, inşaatın doğru bir şekilde yürümesi için gerekli olan özelliklerdir. Şantiye mimarının sahip olması gereken özellikler de doğru bir etikte ilerlemelidir.
Şantiye mimarı, proje üzerinde oluşturulmuş mimari tasarımın gerçeğe dönüştürülme sürecinde sağlıklı ve eksiksiz bir biçimde uygulanması işleminden sorumlu olan kişidir. Şantiye mimarının sahip olması gereken özelliklere gelindiğinde ise ilk olarak aranan özellik sorumluluk sahibi olmasıdır. Sorumluluk bilinci yerleşmiş olan bir şantiye mimarı olabilecek her türlü duruma karşı önlem almayı ve yeni çözümler üretmeyi başaracaktır. Aynı zamanda projenin uygulanmasında tüm süreci etkili bir şekilde kontrol altında tutabilir.
Şantiye mimarının sahip olması gereken özellikler kapsamında yüksek iş disiplinine sahip olması da önemlidir. İş disiplinine sahip olan bir şantiye mimarı, saha içerisinde oluşabilecek her duruma karşı kolay bir şekilde ulaşılabilirdir. Bu sayede şantiye içerisinde oluşabilecek iş kalemi durumlarınla şantiye mimari gerekli olan tüm işlemlerde etkili çalışmalar yapmaktadır. Şantiye mimarı aynı zamanda işçilerle iyi bir şekilde geçinmesi gerekmektedir. Sert davranışlar ve olumsuz yönde etkileşimler iş sürecini olumsuz şekilde yürütmesini sağlayacaktır. Bu nedenle oluşabilen bir probleme karşı çözüm üretici olması ve işçileri bir arada tutması gerekmektedir.
Şantiye mimarları için çalışma saatleri genel olarak düzensizdir. Esnek çalışma saatlerine ayak uydurabilen ve yoğun tempoda kendini zorlanmış hissetmeyen kişiler bu iş için daha uygundur. Şantiye mimarının sahip olması gereken özellikler kapsamında aktif ve dinamik çalışma ortamlarına her an ayak uydurmaları beklenir. Aynı zamanda dönem içerisinde oluşabilecek bir duruma karşı proje revizyon edilebilir. Bunun için şantiye mimarı her an hazır olmalı ve direkt müdahale edebilecek bir pozisyonda olmalıdır.