RİSKLİ YAPI TESPİT LİSANSI

Kanunlar artık tüm binaların risk açısından daha az risk taşıması hatta hiç risk durumu olmaması yönünde ilerliyor. Bu kanunlarla birlikte yaşam kalitesi ve insanların can güvenliği daha korunaklı bir hale getiriliyor. Geçmiş dönemler de yapılan çok eski binalarda risk faktörlerinin bulunması ve depreme karşı dayanıklılığının da olmaması kentsel dönüşümü gündeme getirdi. Kentsel dönüşümde bina yapıları incelenerek risk grubuna girip girmediğine bakılarak binalarınız yıkılıyor ya da güçlendirme çalışması yapılıyor.

Riskli yapı nedir? Risk grubuna giren yapılar nelerdir? Gibi sorulara cevap vermek aslına bakıldığında zordur. Riskli yapılar genel tanım itibariyle depreme karşı dayanaksız olan yapılardır. Bu yapılarda zemin yapısı ve binanın durumlarına bakılarak yapılan çalışma da binanın riskli gruba girip girmediği belirlenir. Riski yapıların belirlenmesinde ise uzman kişiler görev alır. Bu noktada binanızı kontrol için gelen kişilerde riskli yapı tespit lisansı bulunması gereklidir.

Riskli Yapı Tespit Lisans Belgesi Alma Şartları

 Riskli yapı tespiti için belge almak isteyen mühendislerin, konu ile ilgili olan meslek odalarında üyeliklerinde devam şartı bulunmaktadır. Meslek odasında üyelikleri devam ederken aynı zamanda kendi meslek alanlarında en az 5 yıl çalışmış olması da gereklidir. Riskli yapı tespiti lisansı için başvuran mühendis adayların bakanlık tarafından açılmış olan eğitim programına katılarak en az bir tane katılım belgesi alması gerekiyor. Bakanlık tarafından yapılan bu eğitimin sonunda yapılacak olan yazılı sınavdan ise 100 üzerinde en az 70 alınması ve bu durumu belgelendirmesi gerekiyor. Tüm bu işlemlerden sonra mühendislerin başarı belgesi, noter tasdikli imza beyanı, taahhütname ile lisans ücretinin yatırılmış olduğunu belgeleyen dekont ile bakanlığa müracaat edilir.

 Riskli yapı tespitinde lisans başvurusunda bulunan üniversitenin adına riskli yapı tespiti işleminde görev alacak olan mühendis öğretim üyesi ise yukarı da belirtilmiş olan şartlar aranmıyor. Bu nedenle üniversitelerde görev alacak olan riskli yapı tespiti mühendisinden eğitime katılması ya da yazılı sınava girmesi beklenmiyor. Yalnızca öğretim üyesi olması şartı aranıyor.

 Lisanslandırılan kurumlarda ise en az riskli yapı tespiti için inşaat mühendisinin görevlendirilmesi zorunlu kılınıyor. Gereken durumlarda inşaat mühendisi ile birlikte jeoloji ya da jeofizik mühendisleri de görevlendiriliyor.

 

Lisans İçin Gerekli Belgeler

 Lisanslandırma talebinde bulunulan dilekçe

 Talepte bulunmuş olan kurum ya da kuruluşlara göre güncel tarih ve onaylı bakanlıktan alınan izin belgesi örneği

 Talepte bulunan kurum ya da kuruluşların ortaklarının ve yöneticilerinin ad, soyad, T.C. kimlik numarasının gösterildiği ticaret sicil müdürlüğünden alınmış olan firma genel durum belgesi ve son durumu gösteren ticaret sicil gazetesinin aslı ya da onaylı sureti

 Kurum ya da kuruluşça yetkilendirilmiş olan şirket müdürü ve ortaklarına ait noterden tasdikli imza sirküleri