Rijitlik kavramının tanımı göreceli olarak değişkenlik göstermektedir. Rijitlik; sert, dayanımı fazla, yük etkisi altında şekil değişimi olmayan olarak tanımlanabilir. Peki inşaat mühendisliği alanındaki rijitlik nedir? Neden bizim için önemlidir? Gelin bu kavramları inceleyelim.
İnşaat Mühendisliği alanındaki rijitlik; yüklemeler altında yapımızın stabil, dengede kalması durumudur. Ayrıca mühendislik formasyonunda: Moment rijitliği, Kesme kuvveti rijitliği vb. gibi noktalarda rijitlik kavramından bahsedebiliriz.

Esasında bir malzeme için sonsuz rijitlikten bahsedilemez. Şöyle ki 30*50 boyutlarında ki bir kolonu dikkate aldığımız takdirde yön değişimine bağlı olarak bu kolonun rijitliği değişir. Bunun nedeni kolonun yön değişimine bağlı olarak atalet momentinin değişimidir. Ataletinin momentiyle rijitlik arasında bir doğru orantı olduğunu söyleyebiliriz.
Daha önceki yazılarımızda rijitlik ile süneklik arasında bir bağlantı kurmuştuk hatırlarsanız. Neden yapılarımızı sünek olarak tasarlıyoruz? Sünek olarak tasarlanan yapılarımızda deprem enerjisinin kolon-kiriş birleşim noktalarında sönümlenmesi gerekliliği noktasında durmuştuk. Peki rijit olarak tasarlamamamızın sebebi böyle sistemlerin ekonomik olmaktan uzak olması olarak gösterilebilir.
Yani yapılarımız hem yükler altında şekil değiştirebilmeli ki bunu süneklik olarak adlandırmıştık hem de yükler altında yapmış olduğu şekil değişiminin sınırlandırılması gerekir ki bunu da rijitlik olarak adlandırırız.