REZONANS NEDİR?

Gelişen dünyanın getirileri de oldukça fazladır. Bu getiriler çoğu zaman kişilerin daha sağlıklı bir yaşam sürmeleri ve yaşam kalitelerini artırmaları adına yapılan işlemler olarak belirtilmektedir. Rezonans terimi de bu şekilde ortaya çıkmış ve yaşam kalitesini artırmak adına yapılan işlemlerden biridir. Genel olarak “rezonans nedir?” diye bakıldığında dünya üzerinde kilit rol oynamakta olan bir kavram olarak tanımlanmaktadır. Rezonans her alanda kendini göstermekte ve dünyayı genel olarak etkisi altına almış bir kavramdır. “Rezonans nedir? Rezonansın salınım ile ilgisi nedir?” gibi sorular da özellikle inşaat sektörü içerisinde oldukça büyük yer kaplamaktadır.
Rezonans, mikroskobik ve mikroskobik ölçekte evren ve yer fiziğini açıklayan faktörlerden biridir. Özellikle inşaat alanında bu faktör salınım ile alakalı bir durumdur. Deprem ile yeryüzünde salınım hareketi gözlemlenmektedir. Gözlemlenen salınım hareketi frekans ve binaların kendi içlerinde gerçekleşen salınım ile doğrudan ilişkili bir şekildedir. Genel olarak yeryüzü ve deprem konuları ile doğrudan ilişkili olan rezonans, bina ve yapılar üzerinde farklı bir etkisi bulunmaktadır.

Bina ve Yapılarda Rezonans
Bina yapıları zemin ile doğrudan bağlantılı olan sistemler üzerine kurulmaktadır. Zemin hâkim kavramının doğurduğu zemin hâkim periyodu ile yapı doğal periyodunun durumunun aynı olabilir. Aynı olması halinde bina ve yapılara salınım yaptıran iki kuvvetin aynı doğrultuda eklenmesi üzerine ivme artımı olur ve bina da rezonans olayı kapsamında salınım oranı artar. Bu nedenle bu iki kuvvetin aynı doğrultuda olmaması büyük önem taşımaktadır.
Yapı ve binalarda bu durumun engellenmesi işlemi de mevcuttur. Zeminsel olarak işlem yapılmak istenebilir ancak zemin hâkim titreşim periyotları değiştirilemez kuvvetlerdir. Ancak bu kuvvetlerin yapım aşamasından önce proje sırasında ayarlanması halinde deprem anına özel titreşim frekansı ya da periyodu belirlenebilir. Bu belirlemelere göre taşıyıcı sistemler, yükseklik gibi durumlar ayarlanır ve binada meydana gelecek rezonans olayı engellenir. Bina yapısı ve binanın bulunduğu alan bu konuda önem arz etmektedir. Yapının deprem bölgelerinden birine kurulması üzerine bu hesaplama iyi bir şekilde yapılması gerekmekte ya da deprem riski az olan bir alana bina yapımının kaydırılması gerekmektedir.