Restorasyon Ve Restitüsyon Arasındaki Fark

Tarihi yapıların korunmasında birçok yöntem vardır. Bu yöntemler arasında asıl amaç yapıların aslını bozmadan onarmak ve sağlamlaştırmaktır. Tarihi yapılarda sağlamlaştırma işlemleri için kullanılan tüm malzemelerin, yapının dönemine uygun olarak kullanılması öngörülmelidir. Bu yapıların aslını bozmadan onarma kuralına en büyük örneklerden biridir. Geçmişimizi, tarihimizi korumak adına restorasyon ve restitüsyon çalışmaları yapılmaktadır. Birbirine ismen yakın olan bu yöntemlerin aralarında fark bulunmaktadır. Peki, restorasyon ve restitüsyon arasındaki fark nelerdir?

Restorasyon

Tarihi yapılar zaman içerisinde meydana gelen tüm hava koşullarında ayakta durmakta zorlanır ve hasarlar alır. Bu hasarların ve tarihi yapının tüm dokusunun aslı bozulmadan onarılması işlemine restorasyon işlemi denir. Restorasyonkoruma amaçlı ve kullanım amaçlı yapılan bir projedir. Bu proje de tarihi yapılar genellikle koruma amacıyla restore edilerek ziyarete açılır ve tarihi yapı korunur. Kullanım amaçlı yapılarda ise geçmişten kalan eski bir eviniz var ve bu evin durumu hakkında endişeliyseniz, yapının onarılması için restorasyon işlemi yaptırabilirsiniz.
Restorasyon işlemleri öncesinde büyük bir araştırma işlemi yapılır. Öncelikle tarihi yapıya ait tarihçe, estetik özellikleri, değeri, yasal statüsü ve teknik özellikleri gibi tüm özellikleri araştırılır. Bu aşama oldukça önemlidir. Teknik özelliklerde belirlenen taşıyıcı sistem, yapım tekniği ve malzemeleri ile yapıya farklı bir malzeme kullanmadan aslını bozmadan onarma işlemi yapılması mümkündür. Bu nedenle restorasyon işlemi öncesinde araştırma yapmak ve yapıya ait her şeyi bulmak oldukça önemlidir.

Restitüsyon

Geçmişten günümüze kadar her koşula dayanmış, sonradan değişime uğramış, kısmen yıkılmış veya yok olmuş yapıların, ögelerin ya da yerleşmelerin ilk tasarımlarındaki halleri ya da belirli bir tarih içerisindeki durumlarının, yapı üzerinde yer alan izlerden, arşivde bulunan kayıtlardan, yapıya ait çizim ya da fotoğraflardan yararlanarak görünüş, plan, kesit ve aksonometrik çizimiyle ya da maketlerle anlatımına restitüsyon denir. Bu çalışma bilimsel ve zorunlu olarak yapılması gereken çalışmadır. Yapının parçalarını tekrar birleştirmek gibi bir durum söz konusu olmasa dahi restitüsyon çalışması ile birlikte yapıların özgün tasarımlarının ortaya çıkarılmasını sağlamak için yapılır.

Restitüsyon çalışması da araştırma gereken diğer bir çalışmadır. Bu noktada yapılar iyi bir şekilde incelenmeli ve yapı üzerinde bulunan izlerden ya da korunmuş olan bölgelerden yararlanılarak bir fikir elde edilmeli. Aynı şekilde yapı kısmen yıkılmış ya da yok olmuş durumdaysa yapıya benzer olan tüm yapıların yüzeyi, tasarımı ve tarihi işçiliği incelenerek tanımlanabilir.

Restorasyon ve restitüsyon arasındaki fark en temel hali ile, restorasyon bir onarım işlemi iken restitüsyon tarihi yapılara ait maketlerin ortaya çıkarılması işlemidir. Bu iki terim arasında ortak ve en önemli olan nokta ise ikisinde de işlem yapılmadan önce iyi bir araştırma yapılarak tüm tarihi, temel özellikleri ve estetik koşulları öğrenilmelidir.