Re’sen Ne Demektir?

Hukuktaki bazı kelimeler, günlük hayatta hemen hemen hiç kullanılmayan sözcüklerden olabilmektedir. Yazımıza da konu oluşturan “re’sen” kelimesi de böyle bir kelimedir.
Re’sen kelimesi, “KENDİLİĞİNDEN” anlamına gelmektedir. Elbette, “kendiliğinden” ifadesi re’sen kelimesinin tam olarak ne anlama geldiğinin anlaşılabilmesi bakımından yeterli izahat oluşturmamaktadır. Re’sen kelimesi, birçok defasında mahkemenin ya da ilgili kurumların, tarafların herhangi bir talebi olmaksızın kendiliğinden harekete geçmesini ve harekete geçebilmesi için herhangi bir talebin ya da talimatın olması gerekmemesini ifade eder.
Örneğin, Cumhuriyet Savcıları bazı suçlar için kamu davası açabilmek için mutlaka mağdurun şikayet etmesine ihtiyaç duyarlar. Örneğin, basit yaralama suçunun bir davaya konu edilebilmesi için, yaralananın bu yönde bir şikayetinin bulunması gerekir. Bu da, savcının re’sen harekete geçememesi demektir. Fakat, savcı, bir öldürme suçunun failini, herhangi bir şikayete gerek kalmaksızın kendiliğinden soruşturup kovuşturabilir. Bu, savcının re’sen harekete geçebildiği hallere örnektir.
Bir başka örnekle ifade edecek olursak, örneğin tapu müdürlükleri, tapu sahibinin bu yönde bir talebi olmadıkça tapuda herhangi bir şekilde değişiklik yapamazlar. Bu, tapu müdürlüğünün re’sen harekete geçememesi anlamına gelir. Fakat, tapu kayıtlarının yanlış tutulmuş olduğunu ve bir karışıklık meydana gelmiş olmasını varsayarsak, tapu müdürlüğünün basit hataları gidermek ve yanlışlıkları düzeltmek bakımından kimsenin talebine ihtiyaç duymadan harekete geçmesi mümkündür. Bu, tapu müdürlüğünün kendiliğinden yapabileceği bir işlem olduğundan, re’sen yapılabilmesi mümkün işlemlerdendir.
Öz olarak ifade etmek gerekirse, “re’sen” ifadesi, ilgili kurumun ya da mahkemenin, herhangi bir ilgilinin istemine gerek olmaksızın kendiliğinden harekete geçebileceği durumları ifade etmektedir.