RAYİÇ BEDEL NE DEMEK?

Gayrimenkul sektörü içerisinde, bulunan konuma, yapısına, tarihine kadar tüm durumlar göz önüne alınarak farklı değerler biçilmektedir. Bu nedenle gayrimenkul sektöründe süreli değişiklikler gözlemlenmektedir. Rayiç bedeli de bu kapsamda oluşturulan bir terimdir. “Rayiç bedel ne demek ve nasıl hesaplanır?” sorusu da bu nedenle önemlidir ve iyi bir şekilde bilinmesi gerekmektedir. Rayiç bedel genel olarak, gayrimenkulün günümüz pazar piyasası içerisinde alım-satım değeri olarak gösterilmektedir. Piyasa içerisinde oluşan değer türleri ve emlak vergisi esas alınarak ikiye ayrılan değer durumu söz konusudur.
Rayiç bedel ne demek?”sorusu için belirli etmenlerin neden olduğu söylenebilmektedir. Özellikle emlak piyasası içerisinde yer alan değişik durumların ortaya çıkardığı değerler, yapıların farklı değerlere sahip olmasın sağlamaktadır. Rayiç bedeli kapsamında değişiklik göstermesindeki etmenler;
• Arz talep dengeleri
• Gayrimenkulün bulunduğu sokak, mahalle, semt
• Ulaşım imkânları,
• Gayrimenkul manzarası
• Gayrimenkulün yapım tarihi
Belirtilmiş olan tüm bu etmenler rayiç bedelini temelden etkilemektedir. Bu nedenle bir gayrimenkul işlemi olması halinde bu durumlara dikkat edilerek rayiç bedeli hesaplanacaktır. “Rayiç bedel ne demek?” gibi bir sorunun yanında rayiç bedel nasıl hesaplanır sorusu da büyük önem taşımaktadır. Bu noktada emlak vergisi de oldukça etkili olan bir etmendir.

Rayiç Bedel Hesaplama
Gayrimenkul değeri emlak piyasasında değişiklik gösteren bir işlemdir. Bu değer de “rayiç bedel ne demek?” sorunun en birinci cevabıdır. Bu kapsamda rayiç bedel hesaplama işlemi yapılır ve uygun bir değer çıkartılır. Rayiç bedel hesaplama işlemi için belirtilen gayrimenkul dışında en az üç gayrimenkule ait metrekare ve rayiç bedeli bilinmesi gerekmektedir. Semt içerisinde metrekare başına rayiç bedelinin kaç olduğunu hesaplamak için diğer üç evin rayiç bedeli toplamın hesaplamanız gerekir. Toplamı alınan rayiç bedelleri üç evin metrekare toplamına bölünür ve rayiç bedel hesaplama işlemi yapılır.
Rayiç bedel hesaplama işlemine bakıldığında bir evin piyasa içerisinde değerini öğrenebilmek için diğer evlere bakmak gerekmektedir. Bu nedenle çevre yapısı bir gayrimenkulün değerini en önemli şekilde etkilemekte ve rayiç bedel üzerinde karar vermektedir