Radye Temel Nedir?

İnşaat alanında yapıların temelleri konusunda farklı birçok temel yapısı söz konusudur. Genel olarak yapının plan durumuna ve inşa edileceği zemin yapısına göre temel çeşitlerinden biri tercih edilerek inşa başlangıcı yapılmaktadır. Radye temel de inşaat alanında kullanılan temel yapılarından biridir. “Radye temel nedir? sorusuna bakıldığında ise yapının yük durumunun zemine düzgün bir şekilde dağılmasını sağlayan zemin türüdür. Radye temel dayanıklı yapısı ile tüm olası etmenlere karşı bir önlem olarak da yapılarda kullanılmaktadır. Yapıların zemin düzenlenmesi ve temel işlemlerinde zeminin bulunduğu bölgenin durumuna göre radye temel kullanım durumu oldukça önemli olabilmektedir.
Radye temel depreme karşı dayanıklı yapısı ile “radye temel nedir?” sorusuna birebir şekilde cevap veren bir temel sistemidir. Radye temel, deprem anında yapının tamamı ile birlikte hareket etmektedir. Hareketli sisteme sahip olması kaynaklı olarak yapı üzerinde hasar oluşmasını ve yapıya büyük bir etki bırakmasını büyük kapsamda engeller. Radye temel kendi içerisinde de farklı çeşitlere ayrılmaktadır. Bu çeşitler zemin yapısına göre uygulanır.
Düz Radye Temel: Yük planlaması az olan yapılarda kullanılan bu temel, yükü az olan ve kolonlar arasında az mesafe olan yapılarda uygulanmaktadır.
Kirişli Radye Temel: Kolon mesafesi olarak fazla bir mesafeye sahip olan kolonlarda uygulanmaktadır. Kirişli radye temel de kendi içerisinde alttan ve üstten kirişli olarak ikiye ayrılmaktadır.
Mantar Radye Temel: Yük planlaması fazla olan yapıların inşasında kullanılır. Bu radye temel yükü daha geniş alanlara yaymaya yardımcı olmaktadır.
Ters Kemer Radye Temel: Yer altı sularına sahip olan bir zemin yapısında yükü fazla olan yapıların yükünü azaltmak ve geniş bir alana yaymak için kullanılır. Ancak genel olarak yüksek hata payı nedeniyle tercih edilmez.
Radye temel uygulaması sırasında 10-15 santimetre kalınlığında grobeton dökümü yapılmaktadır. Grobeton üzerinde uygulanan temel çakımı ve radye temel yüksekliğine uygun tuğla duvar örülmesi gerçekleştirilir. Bu noktada yer altı sularının yapı donatılarına gelmesini engellemek adına izolasyon işlemi uygulanır. Bu işlemlerin ardından radye temel örme işlemi gerçekleştirilmektedir