Puzolan Nedir ve Beton Maliyetiyle İlişkisi Nedir?

Tarihin başlangıç dönemlerinde insanlar yaşamlarını sürdürmek adına yapılar inşa ederken tercihleri kesme taş ya da toprak olmuştur. Bunların arasına bağlayıcı olarak kullandıkları malzeme ise alçı ve sönmüş kireçti. Ancak ilerlemekte olan zaman ile beraber bağlayıcı madde konusunda değişimler kendini göstermeye başladı. Sönmüş kireç ve puzolan kullanıldığı yapıların çok daha uzun süreler boyunca kullanılabildiğinin görülmesi ile beraber birçok yapıda bu malzemenin kullanıldığını görmek mümkün hale geldi. Özellikle de son dönemlerde inşaat sektörü içerisinde yer almakta olan pek çok firma, çimentodan ziyade puzolan kullanma konusunda oldukça farklı araştırmalar yapmaya başladılar.

Böyle olunca da puzolan kullanımı ile alakalı soru işaretlerinin daha öncesinde olmadığı kadar artış göstermesi ile beraber ise aynı oranda artış beraberinde geldi. Genel itibari ile puzolanlar kendi içlerinde iki gruba ayrılırlar. Bunlar ise doğal ve yapay puzolardır. Doğal olarak var olan puzolan; başlangıç sonrasında az ya da çok değişiklik ile karşılaşmış volkanik kökenlere sahip tortul kayaçlardan meydana gelirler. Doğal puzolanlar payroklastik kayalardan olup kırıntı taşlar ve değişik orjinli maddeler olarak sınıflandırılıyor. Bu puzolan türünün içerisinde yer alacak olan serbest kireç miktarının ise %4 oranından fazla olmaması istenmektedir. Eski Mısır ve Ön Asya ülkelerine bakıldığı zaman kireç ve pişmiş tuğla ununun karıştırılması ile oluşturulan puzolanların bağlayıcı görevi gördüklerini görmek mümkündür.

 

Osmanlı dönemine bakıldığı zaman ise görülebileceği üzere puzolanlar geliştirilmiş ve horasan isimli harç kullanılarak tahmin edilenden çok daha uzun süreler boyunca kalabilecek eserlerin ortaya çıkması sağlanmıştır. Normalde de puzolanlar yalnız kullanıldığında bile oldukça yüksek oranlarda dayanım gösterdiği de bilinmektedir. Suni puzolanlar ise ağırlıklı olarak silis dumanı, genleştirilmiş kil, uçucu kül, kiremit ve pirinç kabuğu külü ve yüksek fırın cürufudur. Var olan bu malzemeleri kimileri öğütülerek kullanılırken kimisi ise direkt olarak kullanılmaktadır. Hangi kaynağa sahip olursa olsun fark etmez, puzolanın temelinde silis bulunmaktadır. Puzolanik özellikleri bulunan puzolanlar türüne göre %40’dan %90’a varan oranlarda silis içerebilmektedir.

Günümüzde puzolan maddesinin kullanımı esnasında bilinen şeylerden bir tanesi kendi halinde iken bağlayıcılık değeri çok az olan ya da hiç olmayan bu maddenin ince taneli iken sulu ortam içerisinde kalsiyum hidroksit ile birleşmesi sonrasında hidrolik bağlayıcı özelliğe erişmesidir. Puzolanik katkı bulunan betonda yer alan büzülme ve hidratasyon ısısı çok daha düşük olur. Bununla beraber puzolanik malzemelerin maliyetleri göz önünde bulundurulduğu zaman Portland çimentosuna oranla çok daha az olabilmektedir. Ayrıca istenilmekte olan kalitede bulunan betonun puzolanik katkı ile beraber çok daha ekonomik şekilde beton elde edilmesi de mümkün oluyor.