Poz Nedir?

Maliyet, yapılan iş gibi birçok durum inşaat sektörü içerisinde hesaplamaya dahil olan terimlerdir. Bu terimler, hesaplamaların ana başlığını oluşturur ve bunların verileri her an tutulur. Poz nedir sorusunu yanıtlamak gerekirse; diğer bir adıyla iş kalemi olarak bilinen poz, yaklaşık olarak maliyet ve hak edişlerde yer alan iş kalemi olarak tanımlanmaktadır. Poz çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Yaklaşık maliyetler, teknik şartnameler ve hak edişler içerisinde kullanılır. Poz aynı zamanda hizmet ve mal alım sektörü içerisinde de kullanılması nedeniyle farklı anlamlara da gelmektedir. İnşaat sektörü içerisinde analizler, fiyatlar ve rayiçler de poz olarak adlandırılmaktadır.
Poz-Birim Fiyat Tarifi Nedir?
Poz- birim fiyat tarifi nedir konusunda karmaşıklıklar yaşanmaktadır. Poz-birim fiyat tarifi, imalatı yapılan bir ürünün yapım şartları, birimi, fiyata dahil olmayan ve dahil olan girdilerin neler olduğu, kullanılan ve imalatın bilinen teknik kriterlerinin detaylı olarak gösterildiği belgelerdir. Bu belgeler devlet tarafından yayınlanan belgelerdir. Devlet tarafından yapılan analizler ve imalatlar sonucunda daha sağlıklı poz-birim fiyat tarifi oluşmaktadır.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere diğer birçok bakanlık da bu konuda analizlerini yaparak, poz-birim fiyat tarifi oluşturur. Bu belirlemelerde şartnameler söz konusudur. Teknik şartname kurallarına göre profil imalatı, çelik imalatı gibi her alanda şartnameye uyarak birim fiyat belirlenir. Poz nedir sorusu bu kapsam dahilinde, bir iş kalemi olarak imalatın birim fiyat tarifesi gibi gösterilebilmektedir.
Projeler ve imalat şartnamelerine bakıldığında, kare ve dikdörtgen şeklindeki profillerle pencere ve kapı yapımı ve kapının yerine konulması ele alınmalıdır. Bu yalnızca ufak bir örnek olsa da poz-birim fiyat tarifi nedir sorusunu özetleyen tarzdadır. Proje şartnamesinde her çeşit profilin gerektiğinde demir, lama ve sac gibi ilavelerle kare ve dikdörtgen profiller ile kapı ve pencere yapılması, sürme, kilit takılması, kenetleme demirleri, perçin, her çeşit malzemenin zayiatı, cıvata, atölye masrafları, inşaat yerine yükleme, işçilik, müteahhit, genel giderler ve kar dahil edilerek oluşturulan f1 kg fiyat tarifi, poz-birim fiyat tarifidir. Bu tarife göre ölçü alınması ve kullanılan malzemeler doğrultusunda bir fiyat çıkartılması gerekir.