Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Nedir?

Yapı işlemleri ve imar işlemleri bakanlıklar tarafından belirlenen belirli kurallar çerçevesinde yapılmalıdır. Bu kurallar yaşam kalitesini artırmak ve kişilerin barınacağı yerlerin daha iyi bir şekilde planlanması üzerine uygulanan kurallardır. “Planlı alanlar tip imar yönetmeliği nedir?” sorusu da bu konu çerçevesinde cevaplanacak olan bir sorudur. İmar Yönetmeliği genel kapsamda, yapı ve inşa alanlarında daha düzenli bir işlem yürütülmesi için yapılmakta olan yönetmeliğe denilmektedir. Peki, planlı alanlar tip imar yönetmeliği nedir? Nerede kullanılır?
Bakanlık tarafından belirlenen bölgeler bulunmaktadır. Bu alanlar planlı alanlar olarak nitelendirilmektedir. Planlı alanlarda yapıların inşa aşamasında ya da proje aşamasında yapılacak olan dönüşüm ve iyileştirme çalışmaları kapsamında yapılan çalışmalara planlı alanlar tip imar yönetmeliği denilmektedir. Bu çalışma bir diğer adı ile kentsel dönüşüm olarak belirtilmektedir. “Planlı alanlar tip imar yönetmeliği nedir?” sorusuna karşılık, yapıların dönüşümü daha estetik ve çevre bilincine uygun olarak yapılan binaların iyileştirme ile de daha sağlam hale getirilmesi olarak söylenebilir. Belirtilen yönetmelik çeşitli değişiklikler yapılabilecek şekilde ayarlanmış ve çevre bilincine uygun şekilde gerekilen alanlarda imar yönetmeliğinde değişikliklere gidilebilmektedir.

Nerede Kullanılır?
Belediyeler ve imar alanları kapsamında bakanlık tarafından özel alanlar bulunmaktadır. Bu alanlar çeşitli noktalarda yer alabilir. “Planlı alanlar tip imar yönetmeliği nedir?” ve nerede kullanılır sorusuna karşılık olarak genel kapsamda merkezi idare yetkili bulunan kamu yatırımları ile özel yapım gerektiren yapı alanlarında kullanılmaktadır. Bu alanlar yetki dâhilinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Genel İçerik
Planlı alanlar tip imar yönetmeliğinde çeşitli maddeler yer almaktadır. Bu maddeler yaşam kalitesini artırmak üzere düzenlenmiştir. Madde içeriklerine genel ve kısa bir şekilde bakıldığında, “Planlı alanlar tip imar yönetmeliği nedir?” kapsamında yapılan yönetmelik için fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre bilincine ve şartlarına uygun yapılaşma yapılması gerekmektedir. Yönetmelik içerisinde bakım, sağlamlaştırma işlemleri gibi tüm işlemlerin gereğince yapılması da belirtilmektedir. Yapılaşma sürecinde planlı alanlar ve diğer alanlar için can ve mal güvenliğinin önemi yönetmelik içerisinde oldukça ciddi bir şekilde belirtilmektedir.